Siirry sisältöön

Eläytyen osalliseksi

Syksyn ja arjen alettua on taas päästy hankkeessa aloittamaan ryhmien kanssa. Tällä hetkellä kovasti toivotaan, että saadaan olla lähiopiskelussa koko syksy. On ehdottoman tärkeää, että saataisiin olla koululla nuorten kanssa ihan fyysisesti paikalla. Vaikka etäyhteydetkin nuorten kanssa toimivat, niin livenä näkeminen ja toimiminen on kuitenkin aivan eri asia.

Tähän mennessä hankkeen puitteissa on aloittanut viisi ryhmää, jotka viedään loppuun tämän syksyn aikana. Keväällä 2022 on aloittamassa vielä ainakin yksi ryhmä ja syksyynkin yritetään saada vielä yksi ryhmä mahtumaan.   

Ryhmien koot vaihtelevat 3 – 28 henkilön välillä ja joukossa on muutamia aikuisia, jotka tuovat mukaan omaa elämänkokemustaan. Heterogeeniset ryhmät ovat monella tavalla hyödyllisiä, koska eri ikäisillä henkilöillä on erilaista elämänkokemusta. On hienoa saada jakaa erilaisia kokemuksia, sillä kaikista kokemuksista jokainen varmasti oppii jotain.

Ryhmissä tärkeintä on aina ensimmäisillä kerroilla saada selville, millaisia toiveita osallistujilla itsellään on ryhmissä toteutettavien aihealueiden kohdalla. Esille ovat erityisesti nousseet rentoutuminen, arjenhallinta yleensä, mukavat hetket ja itsetunto. Aiheiden ympärille on rakennettu toiminnallisia harjoitteita, ryhmätöitä ja yksilöharjoituksia.  Materiaalia on löytynyt hyvin esim. Mieli ry:n sivuilta sekä Nyyti ry:n aineistoista. Päämääränä on löytää sellaisia harjoituksia, jotka tukisivat nuoren alkanutta toisen asteen koulutusta ja jotka sopisivat jokapäiväiseen koulutyöhön osana opetusta.

Ensimmäiset ryhmät ovat päättyneet keväällä 2021.  Jokainen ryhmä on uusi ja erilainen eli suunnitelmia pitää voida muokata kullekin ryhmälle sopivaksi. Ryhmässä on kuunneltava jokaista, jotta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ryhmän toimintaan, jolloin luodaan yhteisöllisyyttä ja tutustutaan toisiin.

Syksyn osalta toiminta on käynnistynyt hyvässä hengessä. Olemme keskustelleet ryhmien aiheista ja siitä, mitkä asiat nuoria kiinnostavat heidän omassa arjessaan. Näiden toiveiden mukaan on helppo suunnitella sellaista toimintaa, joka sopii mahdollisimman monelle.

Jaana Heino henkilökuva.

Jaana Heino,
hanketyöntekijä
Eläytyen osalliseksi hanke

Eläytyen osalliseksi -hanke pyrkii monen toimijan yhteistyössä vastaamaan ylisukupolvista kuormaa kantavien nuorten koulutukseen, tulevaisuuden työelämään ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Yhteistyön tavoitteena on täydentää muita olemassa olevia palveluita ja kehittämishankkeita sekä tavoitella kohderyhmälle mahdollisuuksia tunnistaa omia voimavarojaan/esteitä liittyen työhön, toimintakykyyn ja koulutukseen.