Siirry sisältöön

Oppilaitosturvallisuus kuuluu kaikille

Opetushallituksen rahoittamassa PuheeX-hankkeessa kehitetään toisen asteen oppilaitoksen turvallisuuskäytäntöjä kasvattamalla opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuusosaamista. Hankkeessa vahvistetaan tietoisuutta turvallisuuden eri osa-alueista ja laajennetaan käsitystä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämä lisää ymmärrystä yhteisestä toimintavastuusta.

Oppilaitoksessa kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat turvallisuuden rakentumiseen ja koettuun turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuus on laaja ilmiö, jonka keskeisiä osa-alueita ovat psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, fyysisen turvallisuuden ohella. Oppilaitosturvallisuutta on hedelmällistä tarkastella kokonaisuutena, joka rakentuu turvallisuuden johtamisen, yhteisen oppimisen ja kehittämisen sekä yhteisöllisten toimintamallien ympärille.

Turvallisuuspuheen lisääminen oppilaitoksessa on keino vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuusosaamista

Turvallisuuspuheen lisääminen oppilaitoksessa edistää mm. ennaltaehkäisevää toimintaa sekä lisää avoimuutta ja luottamusta oppilaitoksen sisällä. Turvallisuuspuheella tarkoitetaan systemaattista ja johdonmukaista turvallisuuteen liittyvien asioiden käsittelemistä oppilaitoksen arjessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen ja ohjeiden säännöllistä kertaamista, turvallisuushavaintojen raportointia, turvallisuuskoulutuksia sekä avointa keskustelua turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Turvallisuuspuheen avulla voidaan edistää positiivista asennetta turvallisuuteen ja sitouttaa kaikki oppilaitoksen jäsenet turvallisuustyöhön. Kun turvallisuudesta puhutaan avoimesti ja läpinäkyvästi, luodaan ilmapiiri, jossa kukaan ei pelkää tuoda esiin turvallisuuteen liittyviä huolia tai ongelmia. Tämä puolestaan voi auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan turvallisuuteen liittyviä haasteita tehokkaammin. PuheeXissa on työskennelty huolen puheeksi oton kynnyksen madaltamiseksi. Yhdessä opiskelijoiden kanssa on tehty huolen puheeksi oton malli sarjakuvan muotoon. Oppilaitoksen seinälle kiinnitettävä sarjakuva on näkyvä esimerkki turvallisuuspuheen lisäämisestä oppilaitoksessa.

Yhtenä toimenpiteenä turvallisuusosaamisen lisäämiseksi PuheeX-hanke järjestää valtakunnallisesti levitettävän neliosaisen koulutussarjan toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle. Kaksi ensimmäistä osaa järjestettiin kevään 2024 aikana yhteistyössä TurvaX-hankkeen kanssa otsikoilla Päihteet ja puheeksi otto sekä Tunnetaidoilla turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Kevään koulutusten sisällöt tuotti Siltavalmennus yhdistys.

Tulevana syksynä 2024 on suunnitteilla koulutukset someturvallisuudesta ja jengiytymisen ja rikollisuuden tunnistamisesta ja ehkäisystä oppilaitosympäristössä. Koulutussarja on rakennettu monistettavaksi koulutuskokonaisuudeksi ja se tulee saataville Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi).

Kevätlukukauden toiminta huipentui 7.5.2024 järjestettyyn Turvallinen oppilaitos ja hyvinvoiva opiskelija -seminaariin Tampereen G-livelabilla, mikä niin ikään järjestettiin yhteistyössä TurvaX-hankkeen kanssa. Tilaisuuden puheenvuorot käsittelivät ajankohtaisia turvallisuuden ilmiöitä ja konkreettisia välineitä nuorten kohtaamiseen.

Blogitekstissä on hyödynnetty oppilaitosturvallisuutta käsittelevää TAMKin artikkelisarjaa.

Karoliina Nikkarikoski, PuheeX-hankkeen hanketyöntekijä