Siirry sisältöön

HOKSien laatimiseen uusia tapoja Huittisissa ja Kokemäellä

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Tällä kertaa vuorossa Saskyn Huittisten ammatti-ja yrittäjäopiston opinto-ohjaajan, Eini Heinimaan kirjoitus.


TASSU-hanke käynnistyi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa HOKSin (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman) käytänteiden kehittämisellä. Kehittämistyö alkoi keväällä 2021 aikataulutuksen muutoksella. Aikaisemmin uusien opiskelijoiden aloittaessa vastuuopettaja on laatinut opiskelijoiden kanssa HOKSit opetustuntiensa ohessa, mikä on ollut opettajille aikataulullisesti haastavaa. Lisäksi se, että HOKSien laadinnan ajankohdat eivät ole olleet tiedossa tarpeeksi ajoissa, on hankaloittanut ohjaushenkilöstön sekä alaikäisten opiskelijoiden huoltajien saamista mukaan. Uudessa aikataulutuksessa laadittiin aloittaville opiskelijaryhmille ensimmäisiksi opiskeluviikoiksi uudenlainen työjärjestys.

Huoltajat ja ohjaushenkilöstö mukana HOKSien laatimisessa

Huittisten yksikössä aloituspäivän jälkeen koko viikko oli varattu vain HOKSien laatimiseen ja opetus alkoi vasta seuraavalla viikolla. Kokemäen yksikössä aloitettiin opinnot heti aloitusviikolla, mutta seuraava viikko oli varattu kokonaan HOKSeille. Välipäiville opiskelijat saivat opintoihin orientoivia etätehtäviä. Vastakkainen aikataulutus mahdollisti ohjaushenkilökunnan läsnäolon HOKSien laatimisessa. Erityisen onnistuneesti kehittäminen sujui Huittisten yksikössä, koska siellä HOKS-aikataulut laadittiin jo valintatulosten saavuttua eli opiskelijat ja alaikäisten huoltajat saivat tiedon laatimisajankohdasta jo valintakirjeen mukana. Tämän tuloksena lähes jokaisella alaikäisellä opiskelijalla oli huoltaja mukana elokuun HOKS-ajanvarauksessa, mikä on todella tärkeää erityisesti oppivelvollisille opiskelijoille. Varhainen aikataulutus johti myös siihen, että vastuuopettajan lisäksi jokaisessa HOKSin laadinnassa oli mukana joko koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja tai koulutusohjaaja. Yhteistyö tehosti myös erityisen tuen suunnitelmien laatimista heti opintojen alusta alkaen.

Ostaripajoista apua

Toinen tärkeä kehittämisen kohde alkaneen syksyn opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisen prosessissa oli Ostaripajan käyttöönotto. Tämä koski niitä opiskelijoita, joiden aiemmat opinnot eivät ole voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia ja joiden täytyy yhteisten aineiden osalta varmistaa osaamisensa ajantasaisuus. Testeihin ohjattiin aiemmin HOKSin laatimisen yhteydessä, mutta syystä tai toisesta osa osaamisen ajantasaisuuden varmistamisen testeistä jäi opiskelijoilta tekemättä ja näin ollen myös suoritusmerkinnät opintosuoritusotteelta jäivät monen kohdalla yhteisten aineiden osalta roikkumaan. Ostaripaja toimii niin, että vastuuopettaja ilmoittaa opinto-ohjaajalle ryhmänsä opiskelijoiden osaamisen ajantasaisuuden varmistamisen tarpeesta yhteisten aineiden osalta ja opinto-ohjaaja ilmoittaa näille opiskelijoille Ostaripajan ajankohdan. Ostaripajoja on tarkoitus pitää molemmissa yksiköissä noin 2–3 kertaa lukukaudessa. Ostaripajassa opiskelijat saavat konkreettista, kädestä pitäen tapahtuvaa ohjausta siihen, miten heidän tulee kirjautua Ostu-kursseille sekä ohjeet, mitä kunkin opiskelijan sieltä tulee suorittaa. Ostaripajassa aloitetaan perustaitotestien tekeminen sekä aikataulutetaan muut suoritettavat osiot. Tähän mennessä Ostaripajan avulla on saatu suorituksia aikaiseksi nopeammin verrattuna aiempaan. TASSU -hankkeen kehittämistyö jatkuu yhä oppilaitoksessamme ja tavoitteena on saada muitakin hyviä konkreettisia työkaluja tulevan lukuvuoden työskentelyyn.

Eini Heinimaa, opinto-ohjaaja

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.