Siirry sisältöön

Jatkuvan oppimisen rahoitus ja kuntakokeilu

Työllisyyden hoidon kuntakokeilu alkoi maaliskuussa 2021, jolloin TE-hallinnon tehtäviä, kuten työnhakijoiden palveluprosessit ja työllisyyttä edistävät palvelut siirtyivät TE-toimistosta kuntakokeilukuntien hoidettavaksi. Pirkanmaan alueella kokeilussa mukana ovat kaikki kunnat Kuhmoista lukuun ottamatta. Satakunnan alueella Kokemäki on mukana Porin alueen kuntakokeilussa. Työttömiä työnhakijoita on Pirkanmaalla noin tällä hetkellä noin 28 000, joista kokeiluun siirtyivät kaikki alle 30 -vuotiaat, työmarkkinatukea saavat ja kaikki vieraskieliset.  

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.  

Sasky on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta jatkuvaan oppimisen hankkeisiin (6/2023 asti). Tällä rahoituksella on voitu rekrytoida viisi omaohjaajaa Saskyn Luoteis-Pirkanmaan, Tampereen, Mäntän, Sastamalan sekä Huittisten ja Kokemäen oppilaitoksiin. Omaohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien työllisyyspalveluiden OMA-valmentajien kanssa kehittäen asiakasohjaukseen liittyvää yhteistyötä ja palveluprosesseja ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyön tapoja kehitetään vuorovaikutuksessa kunnan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan, joten omaohjaajien työn toiminnassa on jonkin verran vaihtelua kunnittain.  OMA-valmentajan kanssa työskentelyn lisäksi omaohjaajat ovat esitelleet alueidensa työllisyyspalveluiden henkilöstölle Saskyn osaamisen kehittämisen palveluita mm. järjestämällä aamukahvitilaisuuksia. Kuntakokeilun henkilöstölle julkaistaan myös uutiskirjettä ajankohtaisista asioista.   

Kuntakokeilun kohderyhmä koostuu erilaisissa elämäntilanteissa ja palvelutarpeessa olevista työnhakijoista, joilla on erilaisia osaamistarpeita, valmiuksia ja tavoitteita. Työllistyäkseen suuri osa työnhakijoista todennäköisesti hyötyisi ammatillisen koulutuksen hankkimisesta, olemassa olevan osaamisen päivittämisestä tai lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Omaohjaajat ovat antaneet yksittäisille asiakkaille ja erilaisille työnhakijaryhmille koulutusneuvontaa ja -ohjausta, kertoneet opintojen rahoittamiseen liittyvistä asioista sekä toimineet asiakkaan apuna opiskelijaksi hakeutumisessa ja yhteistyössä eri alojen opettajien, koulutuspäälliköiden ja opinto-ohjaajien kanssa selvittäneet eri opintojen aloittamisen mahdollisuuksia Saskyn oppilaitoksissa. Koulutuksen aikana omaohjaajat ovat toimineet opiskelijan arjen tukena tavoitteena sujuvoittaa opintojen alkua ja seurata opintojen etenemistä sekä ennalta ehkäistä opintojen keskeyttämistä.   

Minnaliisa Lampi 
koulutuskoordinaattori 
SASKY koulutuskuntayhtymä 

Lue lisää aiheesta: 

Työllisyyden kuntakokeilu Saskyssa

Työllisyyden kuntakokeilut – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)  

Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana.(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)