Siirry sisältöön

TASSU -hanke: ohjauspajoja opiskelijoille Rasekossa

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Tässä kirjoituksessa kerrotaan Rasekossa järjestettävistä ohjauspajoista.


Opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta läpi opintojen. Ohjausta erilaisissa tilanteissa antavat opinto-ohjaajat, vastuuopettajat ja opettajat. Ohjaustapoja ja -menetelmiä pyritään käyttämään monipuolisesti. Rasekossa opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Opinto-ohjaajat pitävät myös säännöllisesti ryhmille ohjaustunteja. Perinteisen ohjauksen lisäksi käytössä on monipuolisesti eri välineitä mm. Wilma, sähköposti, puhelin, WhatsApp ja Teams. Ohjausta pyritään tarjoamaan aina huomioiden opiskelijoiden erilaiset tarpeet.

Uudistuneen ammatillisen koulutuksen tuoman osaamisperusteisen henkilökohtaisen tutkinnon suorittamisen myötä opiskelijoita valmistuu yhä enemmän omien henkilökohtaisten aikataulujensa mukaan pitkin vuotta. Tämä on lisännyt tarvetta yhä monipuolisemmalle ohjaukselle.

Raseko on mukana Oikeus osata -hankekokonaisuuteen kuuluvassa TASSU-hankkeessa. Hankkeen tavoitteina on mm. kehittää ohjauspolkuja ja tarjota opiskelijoille paremmat mahdollisuudet tutustua jatko-opintomahdollisuuksiin. Tavoitteiden pohjalta olemme lähteneet suunnittelemaan ja kehittämään olemassa olevien ohjausmenetelmien rinnalle valmistuvien opiskelijoiden ohjauspajoja, joiden toiminta on tarkoitus käynnistää lokakuun 2021 aikana. Ohjauspajoihin voivat osallistua kaikki Rasekon valmistumassa olevat opiskelijat. Pajoissa opinto-ohjaajat antavat lisätietoa ja ohjausta erilaisiin teemoihin liittyen, toki pajaan voi tulla keskustelemaan myös teeman ulkopuolisista opintoihin liittyvistä asioista.

Tavoitteena on, että jatkossa uuden lukuvuoden alkaessa ohjauspajan aikataulut ovat tiedossa koko lukuvuodeksi. Ohjausta tulee olemaan saatavilla muutama tunti/kerta ja paikalla tulee olemaan aina vähintään kaksi opinto-ohjaajaa. Pajojen teemat tulevat mukailemaan opintojen eri vaiheita: opintojen läpikäyminen, puuttuvat opinnot ja rästit, korkeakoulujen yhteishaku, jatko-opiskelumahdollisuuksien esittely, opintojen päättymisen jälkeiset suunnitelmat.

Ohjauspajatoiminnasta tullaan tiedottamaan monipuolisesti käyttäen apuna erilaisia välineitä. Toiminnasta mm. tehdään esite, josta voi tarkistaa kunkin ohjauspajan aiheet, ajankohdat ja paikat. Lisäksi siihen kirjataan muita valmistuville opiskelijoille tärkeitä asioita kuten korkeakoulujen yhteishakuajankohdat ja hakijan päivät. Ohjauspajasta tiedotetaan opiskelijoita myös Wilman ja www-sivujen välityksellä.

Ohjauspajatoiminnan tarkoituksena ei ole korvata mitään aiempaa ohjaustoimintaa, vaan sillä halutaan tarjota uusi vaihtoehtoinen tapa omien opintojen seuraamiseen, auttaa jatkosuunnitelmien miettimisessä sekä esitellä erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia. Ohjauspajatarjonnassa pyritään huomioimaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tarpeet.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.

Koulutuksenjärjestäjien logoja.