EP-liiton ja seutukaupunkien logot.

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Aikataulu

1.8.2019 – 31.12.2021

Webinaari 19.8.2021

Webinaarissa kuultiin rohkeita ajatuksia tämän päivän ja tulevaisuuden työelämästä, alustajana toimi kasvuhakkeri ja visionääri Mikael Hugg.

Webinaarin esitykset

Koulutuksella tulevaisuuden osaajia, Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti:

Suomen vetovoimaisimmat Seutukaupungit, Anna Mäkelä ja Katimari Partanen:

Opi rakastumaan muutokseen, Growth Hacker, Millennial Advisor & Keynote Speaker, Mikael Hugg:

Seutukaupunkien tulevaisuus, Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma:

Tulevaisuuden tiekartta

Katso alla olevista linkeistä, miten keväällä 2021 on työpajoissa äänestetty kaupunkikohtaisia ilmiöitä. Kartat ovat katsottavissa 31.12.2021 saakka. Aineiston on hankkeelle tuottanut Futures Platform.

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

 • Turvataan seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus toteuttamalla erilaisia joustavia koulutuspolkuja yritysten tarpeiden mukaisesti.
 • Lisätään elinkeinoelämän tietoa koulutuksenjärjestäjän tarjoamista palveluista ja koulutusmuodoista.
 • Reagoidaan ja tuotetaan koulutuksellisia ratkaisuja vastaamaan yritysten ja yrityselämän muuttuvia osaamistarpeita.
 • Rakennetaan toimintamalli koulutuspolkujen suunnitteluun ja erilaisiin koulutusten toteutuksiin yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän, yritysten ja Seutukaupunkien kanssa.
 • Kehitetään toisen asteen työprosesseja ja asiakaspalveluohjausosaamista.

Toimenpiteet

 • Toiminta ja yhteistyö seutukaupunkialueella yritysten, työvoimahallinnon, koulutuksenjärjestäjän ja muiden kuntien rajapinnoilla.
 • Kartoitetaan yritysten/työelämän tarpeita, sekä etsitään niihin joustavia koulutusmalliratkaisuja.
 • Saskyn alueella toteutetaan tätä toimenpidettä koulutuksenjärjestäjänä ja hyödynnetään toimenpiteissä osaavan työvoiman saatavuutta tukevan toisen osahankkeen kehittämistyötä. Pirkanmaan Te-palvelut toimii hankkeessa yhteistyössä.
 • Lisätään elinkeinoelämän tietoa koulutuksen järjestäjän tarjoamista palveluista ja koulutuksen muodoista. Aiheina mm. oppisopimuskoulutuksen muutokset, koulutussopimuksen ja lisäkoulutuksen mahdollisuudet, työvoimakoulutus ja erilaiset yrityksen tarpeiden pohjalta räätälöidyt koulutuksen mallit.
 • Kerätään tietoa yrityksiltä koulutuksen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen ja etsitään koulutuksellisia ratkaisuja yritysten/työelämän muutostarpeisiin vastaamiseen.
 • Luodaan toimintamalli yhteistyössä toimijoiden kanssa ja perehdytetään henkilöstöä toteutusprosessiin. Henkilöstölle järjestetään asiakaspalveluohjausosaamisen koulutusta.
 • Uudet oppimisympäristöt -pilotissa lisätään yritysten tietoa mahdollisuudesta hankkia ja rakentaa oppimisympäristöjä yhdessä. Pilotoidaan oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä yritysten kanssa.

Osaavaa työvoimaa yrityksiin! -tilaisuus Vammalan ammattikoululla 19.2.2020. (youtube)

Blogikirjoitus: Oppisopimus voi helpottaa kesätyöntekijäpulaa ja nopeuttaa valmistumista ammattiin

Tavoiteltavat tulokset

 • Uusien koulutuspolkujen ja toimintamallien avulla seutukaupunkien yritykset saavat käyttöönsä entistä ketterämmin reagoivaa koulutusta ja alueella tehdään yhteistä ennakointityötä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 
 • Hankkeen koulutuspilotit, TE/ELY-toimijoiden koulutuspaketit, yritysten tarpeet ja työvoimapalveluiden asiakkaat saadaan kohtautettua mahdollisimman hyvin sekä koulutustarjonta tukee toinen toistaan.
 • Toisen asteen koulutus ja sitä ympäröivä elinkeinosektori tekee tiiviimmin yhteistyötä.

Päätoteuttaja

Raahen koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Aino-Riitta Joutsen: aino-riitta.joutsen(at)sasky.fi

Rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan Liitto, SeutuAIKO-rahoitus

Voimassa 31.12.2027 saakka