Siirry sisältöön

Uraohjaus opettajan työssä ja työtehtävänä

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Tällä kertaa vuorossa Koulutuskuntayhtymä Tavastian(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) kirjoitus. 


Erään opettajan tarina

”Yhtenä kauniina aamuna se tapahtui; heräsin uuteen päivään tietämättäni, että olin juuri saanut opettajan työn lisäksi myös uraohjaajan tittelin. Hoidin homman muun työn ohessa siihen mitään sen kummempaa perehdytystä saamatta. Tehtävästä onneksi selviytyi varsin vähällä, kun ohjeisti opiskelijat täyttämään tarvittavat tiedot Wilmaan ja vain kuittasi ne. Enhän minä niihin vastauksiin mitään osannut sanoa, olen opettaja, en opo tai ammatinvalintapsykologi.”

Ajatellaanpas asiaa kuitenkin näinpäin; kuka tuntee opiskelijan ja alan paremmin kuin oma opettaja? Urasuunnitelmaa tehdessä opiskelija tarvitsee kannustusta, rohkaisua ja eritoten oikeaa, realistista informaatiota juuri omasta alastaan omien valintojen tueksi. Oma opettaja on tässä avainasemassa. Ja koska yksi rahoituksen perusta on sijoittuminen työelämään, kasvaa uraohjauksen merkitys myös siitä näkökulmasta. Halusimme tai emme.

Aikuisopiskelijatkin tarvitsevat ohjausta

Usein kuulee puhuttavan uraohjauksesta vain nuorten näkökulmasta, mutta myös aikuisopiskelijat tarvitsevat ohjausta. Tutkimusten mukaan valinnanteon vaikeus on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, johtuen mahdollisuuksien määrän jatkuvasta lisääntymisestä. Aivot toimivat paremmin päätöksenteossa, kun valintoja on rajattu määrä.

Psykologi Barry Schwartzin muotoilema valinnan paradoksi onkin lyhyesti sanottuna seuraava: ”Mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä enemmän päättämättömyyttä.” Aikuisilla repussa on jo monenlaisia valintoja, kokemuksia sekä osaamista. Työpaikkaa tai ammattia vaihdetaan tällä hetkellä noin seitsemän vuoden välein.

Kun aikuinen uranvaihtaja tulee opiskelemaan uutta ammattia, taustalla voi olla työuupumusta, isoja taloudellisia uhrauksia sekä epävarmuutta tulevaisuudesta. Hei eivät suinkaan ole aina sen enempää valmiimpia kuin nuoretkaan. Tavallaan he ovat jopa isompien kysymysten äärellä. Aikaa on vain yksi elämä ja rajallisuus tulee vastaan väistämättä. Valintoja on ehkä vähemmän, mutta päätökset tuntuvat isommilta ja saattavat koskettavat myös läheisiä.

Materiaalipankki uraohjauksen apuna

Urasuunnitelmaan liittyy siis isoja valintoja opiskelijan näkökulmasta ikään katsomatta. Näistä lähtökohdista kasasin uraohjauksen tueksi materiaalipankin ja työkalun. Se sisältää monenlaista materiaalia opiskelijan koko koulutien varrelle perehdyttämisestä valmistumiseen.

Valintojen ja päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa esimerkiksi omasta alasta, jatko-opiskelupaikoista, yrittämisestä, työnhausta, globaaleista mahdollisuuksista sekä rutkasti itsetuntemusta ja oman elämän reflektointikykyä. Siihen liittyy myös opiskelutaitojen harjoittelu, vuorovaikutustaidot sekä hyvinvoinnin teemat. Ne lisäävät opiskelutyytyväisyyttä, itsetuntemusta sekä stressinsietokykyä. Väsyneenä ja stressaantuneena aivot eivät pysty tekemään järkeviä valintoja.

Opiskeluaikaisia valintoja ovat esimerkiksi kansainvälisyys, valinnaiset tutkinnon osat, tutkinnon osat toisista tutkinnoista ja TJK-paikkojen valinnat. Valmiit materiaalit myös ylläpitävät tasalaatuisuutta ja tasapuolisuutta, varmistaen, että kaikki opiskelijat saavat samat informaatiot opiskeluvuosiensa aikana.

Toteutamme uraohjausta materiaalia hyödyntäen niin, että meillä on yhteiset ryhmänohjaustunnit lukujärjestykseen sidottuna parin kuukauden välein ja tarvittaessa. Näiden ryhmätuntien jälkeen sovitaan aikoja HOKS-keskusteluihin ja valmistaudutaan urasuunnitelman luomiseen, päivittämiseen tai päättämiseen, riippuen tilanteesta. HOKS-keskustelut etenevät luontevasti myös uraohjauksen teemoissa, kun opiskelijat on haastettu miettimään asioita jo etukäteen. Tunteihin on luontevaa yhdistää opinto-ohjaajan ryhmänohjaustunnit hänen niin halutessaan ja myös yto-opintojen sisältöjä.

Testattuani materiaalia sain hyvää palautetta opiskelijoiltani. He ovat kokeneet teemat tärkeinä ja ajatuksia herättävinä. Useaan otteeseen on mainittu, että tällainen oman urasuunnitelman keskittynyt pohdinta on ollut tärkeimpiä kouluvuosien anteja, etenkin koska arjessa sille ei tahdo löytyä aikaa. Oma kokemukseni on, että tallaiselle olisi ollut tarvetta jo 15 vuotta sitten valmistuttuani ensimmäiseen ammattiini.

Virve Juola, opettaja
Ammattiopisto Tavastia

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)  -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.