Siirry sisältöön

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Digitabletilla skannattu älykuva ihmisen sisäelimistä ja luustosta
Oppilaitos:
Sasky Ammatti-instituutti Iisakki, Parkano, Sasky Ikaalisten kauppaoppilaitos, Sasky Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus, Sasky Tampereen palvelualan ammattiopisto
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Sosiaali ja terveysala
Hakutyyppi:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Hoivaa läheltä – mitä on lähihoitajan työ?

Lähihoitaja työskentelee tiiviisti ihmisten arjessa. Ammattiin valmistunut lähihoitaja tekee perushoidollista työtä, suuntautumisalojen mukaan hän työskentelee kasvatuksen, hoidon, kuntoutuksen tai sairaanhoidon parissa. Lähihoitajan työssä keskeistä on hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä fyysinen kunto ja halu tehdä ihmisläheistä työtä. Lähihoitajan ammatissa voit työskennellä useissa erilaisissa toimipisteissä ja työ voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Usein lähihoitajan ammattiin kuuluu vuorotyöskentelyä, joten siihen on oltava valmius.

Työpaikkoja lähihoitajana on päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa, kuntoutuslaitoksissa, mielenterveysyksiköissä, kehitysvammapalveluissa, kotihoidossa ja terveyskeskussairaaloissa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on SORA(siirryt toiseen palveluun)-lain säätelemä, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin.

Koulutukset jatkuvassa haussa

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Paikkakunta
  Sastamala
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  SEURAAVA KOULUTUS ALKAA SYKSYLLÄ 2024

  Töitä riittää osaaville tekijöille

  Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Sotealalle on myös helpohko sijoittua oppisopimukseen varsinkin koulutuksen loppupuolella. Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sotealan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkinnon suorittaneita.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelu on maksutonta.
  Muuta huomioitavaa
  SORA-LAKI Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011). Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Terveydenhuoltoalalla yleisimpiä esteitä ovat erilaiset ihottumat ja allergiat, tukielinten sairaudet ja psyykkiset sairaudet. Myös eräillä muilla aloilla on terveyteen ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyviä erityisvaatimuksia. Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitauteja, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Paikkakunta
  Mänttä-Vilppula
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

  Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

  Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

  Kustannukset
  Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Paikkakunta
  Parkano
  Hakuaika
  02.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024.
  Hakeudu koulutukseen kevään 2024 aikana ja pääset mahdollisesti aloittamaan opinnot
  uusien perusteiden mukaisesti elokuussa 2024.

  Pääsyvaatimukset
  – peruskoulu tai vastaava
  – pääsy- ja soveltuvuuskoe
  – mahdollisesti kielikoe

  Osaamisala ja tutkintonimike
  • Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
  • Sairaanhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

  Muuta huomioitavaa
  Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Yhteistyössä hakijan kanssa sovitaan soveltuvuuskokeen ajankohta ja paikka. Opintojen aloitus on joustavasti lukuvuoden aikana. Kesän aikana tulevat hakemukset käsitellään elokuun alussa.
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

  Paikkakunta
  Tampere
  Hakuaika
  22.12.2023 — 22.12.2024
  Lisätietoa

  SEURAAVA ALOITUSAIKA

  Osaamisala ja tutkintonimike
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
  • Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

  Laajuus ja kesto
  180 osp. Opintojen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (noin 3 vuotta).

  Pääsyvaatimukset
  – peruskoulu tai vastaava
  – kielitaito vähintään B2
  – pääsy- ja soveltuvuuskoe

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. (Työvoimakoulutuksessa ja oppisopimuksella opiskelevat eivät kuulu maksuttoman ruokailun piiriin) Oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat • opetus- ja päivittäinen ruokailu • välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet. • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa • joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset
  Muuta huomioitavaa
  Jatkuva haku, seuraava aloitus 7.8.2024 Soveltuvuuskokeet sysky 2024: – 1.8.2024 (haku 24.6.2024 mennessä) – 28.8.2024 (haku 20.8.2024 mennessä) – 30.10.2024 (haku 22.10.2024 mennessä) – 4.12.2024 8haku (26.11.2024 mennessä) Lisätietoa jatkuvasta hausta: opinto-ohjaaja Tiina Lindh, tiina.lindh@sasky.fi opinto-ohjaaja Minna Vainio, minna.vainio@sasky.fi
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

  Paikkakunta
  Ikaalinen
  Koulutus alkaa
  5.8.2024
  Lisätietoa

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

  Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä, mm. jalkojenhoitotyössä.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä (esim. läppäri ja kuulokkeet), oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan Kela-kortilla koulun ruokalasta.
  Muuta huomioitavaa
  Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Terveydenhuoltoalalla yleisimpiä esteitä ovat erilaiset ihottumat ja allergiat, tukielinten sairaudet ja psyykkiset sairaudet. Myös eräillä muilla aloilla on terveyteen ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyviä erityisvaatimuksia. Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitauteja, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille. SORA-LAKI Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa: Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011). Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sinulle, jos haet aktiivista, ihmisläheistä ja käytännöllistä työtä. Olet asiakaspalveluhenkinen, avoin ja sinulla on vähintään B2-tasoinen suomen kielen taito. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, omaat kannustavan ja positiivisen asenteen elämään, suhtaudut ennakkoluulottomasti sekä positiivisesti erilaisiin ihmisiin. Sinulla on myös paineensietokykyä sekä hyvä fyysinen ja henkinen kunto. Lähihoitajan työssä tapaat kaikenlaisia ihmisiä, pääset vaihtuviin tilanteisiin ja voit työskennellä vuoroissa. Työ on vaihtelevaa ja muuttuvaa, kahta täysin samanlaista työpäivää ei ole.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tietoa aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Terveydenhuoltoalalla yleisimpiä esteitä ovat erilaiset ihottumat, allergiat, tukielinten sairaudet sekä psyykkiset sairaudet. Myös eräillä muilla aloilla on terveyteen ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyviä erityisvaatimuksia.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitauteja, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunniteluille ammattialoille.

Muuta huomioitavaa Mänttä-Vilppula

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakeutuminen pääsykokeeseen päättyy viikkoa ennen pääsy- ja soveltuvuuskokeen ajankohtaa, jonka jälkeen opinto-ohjaaja lähettää sähköpostilla hakijalle ohjeet testipäivän sisällöstä. Hakija ei voi tulla valituksi sosiaali-​ ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen SASKY koulutus​kuntayhtymän oppilaitoksiin, jos hän jää pois pääsy-​ ja soveltuvuuskokeesta tai saa kyseisestä kokeesta tai jostakin kokeen osa-​alueesta hylätyn 0 pistettä.

Sasky/ Mäntän seudun koulutuskeskuksen lähihoitajien pääsy- ja soveltuvuuskokeet keväällä 2024 ovat seuraavasti:

Mäntän pääsy- ja soveltuvuuskokeiden päivät

 • to. 15.2.2024 klo 10, Virtasalmentie 14, Mänttä
 • to. 18.4.2024 klo. 10, Virtasalmentie 14, Mänttä
 • ke. 5.6.2024 klo 10, Virtasalmentie 14, Mänttä

Saskyn kielitaitovaatimuksena on B1-tason osaaminen, joten valinta lähihoitajaopintoihin opiskelijaksi ottamiseen on ehdollinen, kunnes kielikoe on tehty.

Mäntän kielikoepäivät:

 • ke. 7.2.2024 klo 9
 • ke. 10.4.2024 klo.9
 • ke. 29.5.2024 klo. 9

Ilmoittautuminen suoraan äidinkielen opettaja helena.tuuri@sasky.fi , viimeistään KOLME päivää ennen kielikoetta.

Hoiva-avustaja-koulutukseen haku on käynnissä ja seuraavat hoiva-koulutuksen haastattelut ovat:

 • to. 22.2.2024 klo. 10 Koskelankatu 2, Mänttä
 • to. 25.4.2024 klo. 10, Koskelankatu 2, Mänttä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen suorittaa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Muuta huomioitavaa Tampere

Seuraavat aloitukset ja soveltuvuuskoepäivät kevät 2024 (aikavaraus klo 10-16):

8.1.2024 aloitus

5.2.2024 aloitus
18.1.2024 soveltuvuuskoe
1.2.2024 opettajan haastattelu

2.4.2024 aloitus
21.3.2024 soveltuvuuskoe
26.3.2024 opettajan haastattelu

25.4.2024 soveltuvuuskoe yhteishaku
2.5.2024 opettajan haastattelu

elokuun 2024 aloitus
29.5.2024 soveltuvuuskoe
4.6.2024 opettajan haastattelu

Lisätietoa antaa Hämeenkyrössä:

Lisätietoa Ikaalisissa antaa

Lisätietoa antaa Mänttä-Vilppulassa

Lisätietoa antaa Sastamalassa

Lisätietoa antaa Tampereella

Tummaan paitaan pukeutunut, pitkähiuksinen henkilö istuu sairaalasängyn päällä ja katsoo kameraan, taustalla on ilmoitustaululla infojulisteita ihmisen anatomiasta.

Lue Siirin opiskelijatarina

Kaksoistutkinnolla lähihoitajaksi, unelmana kätilön ura.

Tummansiniseen hoitajan työasuun pukeutunut henkilö, kaulassa henkilökortti värikkäässä nauhassa, taustalla näkyy seinällä ryijy ja taulu.

Lue Jasmin tarina

Halu auttaa ihmisiä toi hoiva-alalle.

Henkilö mustassa hupparissa ja sinisessä lippalakissa istuu punaisella sohvalla ja katsoo kameraan.

Lue Fredrikin opiskelijatarina

Työ ihmisten parissa tärkeää.

Neljä henkilöä sairaalavuoteen ympärillä, vuoteessa turkoosin lakanan alla hoitotyön harjoittelussa käytettävä nukke.

Lue Olivian, Severin, Riikan ja Alexin opiskelijatarina

Lähihoitajaopintoja Tampereen ytimessä.

Hymyilevä tummatukkainen henkilö vaaleassa paidassa sängyssä olevan hoitotyön harjoittelunuken vieressä.

Lue Vivianin opiskelijatarina

Kahdessa vuodessa lapsuuden toiveammattiin

Kuva haastatelluista

Hoitoalalle Suomeen

Opiskelijoita sotealalla Filippiineiltä ja Sri Lankasta