Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita osan kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista pistejärjestyksestä poiketen. Tätä kutsutaan harkintaan perustuvaksi valinnaksi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen harkinnanvaraisen valinnan kautta, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota.

Harkinnanvaraisen valinnan syyt

Syitä harkinnanvaraiseen valintaan voivat olla esimerkiksi:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistuksen puuttuminen (peruskoulu keskeytynyt)
  • ulkomaalainen todistus
  • riittämätön kielitaito
  • yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Harkintaan perustuva valinta ei ole käytössä niillä koulutusaloilla, joilla järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskoe (Saskyssa taideteollisuusala, media-ala, sosiaali- ja terveysala sekä lentokoneasentajan koulutus).

Haastattelu ja oppimisvalmiuskoe

Harkintaan perustuvassa valinnassa arvioimme sinun koulutustarpeesi sekä edellytyksesi suoriutua opinnoista niiden tukitoimien puitteissa, joita tarjoamme. Oppilaitos voi kutsua harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeneet haastatteluun. Voit tulla valituksi myös ilman haastattelua.

Oppimisvalmiuskoe voidaan teettää hakuvaiheessa harkinnanvaraisten valintojen tukena. Oppimisvalmiuskokeesta tiedotamme lisää helmikuussa 2022.

Liitteet hakemukseen

Jos olet hakenut harkinnanvaraisessa haussa, sinun tulee toimittaa oppilaitokselle tarvittavat liitteet:

  • viimeisin koulutodistus
  • psykologin, lääkärin ja/tai erityisopettajan lausunnot, jotka voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja

Vaadittavien liitteiden tulee olla perillä Saskyssa viimeistään 29.3.2022 (kevään 2022 yhteishaussa hakevat). Liitteet voi toimittaa joko postitse tai salattuna sähköpostina opinto-ohjaajalle siihen Saskyn oppilaitokseen, johon olet hakenut. Oppilaitosten osoitteet ja muut yhteystiedot. Liitteiden puuttuminen on peruste hylätyksi tulemiselle harkintaan perustuvassa valinnassa.

Lisää tietoa harkintaan perustuvasta valinnasta saat oman oppilaitoksesi tai Saskyn opinto-ohjaajilta. Lisätietoa löytyy myös esim. Opintopolusta.