Siirry sisältöön

Opintojen rahoitus ja koulumatkatuki

Opintojen rahoitus

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opintotoimisto auttaa sinua opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai TE-palveluiden työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun tai lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Hakija itse tarkistaa etuutensa.

Kelan koulumatkatukeen on oikeutettu, jos ehdot täyttyvät.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat oman oppilaitoksesi opintosihteeriltä. Lisätietoa opintojen rahoituksesta löydät näiltä sivuilta linkkeineen, muista aina tarkistaa etuuden maksajalta saamisedellytykset sekä kuinka haet etuutta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen ja siirtyvät syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta voit lukea täältä.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai koulukuljetuksessa, kun opiskelet ammatillista perustutkintoa tai sen osaa/osia. Oppilaitos ei järjestä koulumatkoja, ne pitää itse järjestää. Oppisopimus -koulutuksessa oleva ei ole oikeutettu tukeen.

Saat koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa.

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat: 

Lisätietoa opintotuesta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin täältä.(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 

Lue lisää täältä(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos: 

Lue lisää täältä(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)