Opintojen rahoitus

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opintotoimisto auttaa sinua opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai TE-palveluiden työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun tai lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Hakija itse tarkistaa etuutensa.

Kelan koulumatkatukeen on oikeutettu, jos ehdot täyttyvät.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat oman oppilaitoksesi opintosihteeriltä. Lisätietoa opintojen rahoituksesta löydät näiltä sivuilta linkkeineen, muista aina tarkistaa etuuden maksajalta saamisedellytykset sekä kuinka haet etuutta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuutta laajennettaessa laajenee opiskelijan oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen ja siirtyvät syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat

 • opetus- ja päivittäinen ruokailu
 • välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
 • joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta voit lukea täältä.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai koulukuljetuksessa. 

Opiskelijana voit saada koulumatkatukea, kun 

 • koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja 
 • matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa 
 • teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa 
 • kalenterikuukaudessa on oltava vähintään 18 tukea oikeuttavaa päivää 

Kun matkustat Matkahuollon linja-autolla: 

Tukea haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Hakemus jätetään täytettynä oppilaitoksen toimistoon. Mikäli koulumatka on tukeen oikeuttava, annetaan opiskelijalle ostotodistus, johon on merkitty lipun ostokerrat ja ostoajankohdat. Ostotodistuksella voi ostaa linja-autolipun alennettuun hintaan. Opiskelijan oma maksuosuus koulumatkatukikortista on 20€/kk.  

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opiskelijat voivat ladata koulumatkatukikorttinsa Matkahuollon toimipisteessä päivittäin Matkahuollon aukiolon mukaisesti.   

Koulukuljetus itse järjestettyyn kulkutapaan: 

Jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit kulkea kouluun itse valitsemallasi tavalla, esimerkiksi omalla autolla tai kaverin kyydillä. Voit saada koulumatkatukea 52,98 – 343,14 euroa kuukaudessa. Tuen määrä riippuu matkan pituudesta, ja siinä huomioidaan aina sekä meno- että paluumatka. Jos koulumatkasi on esimerkiksi 10 kilometriä yhteen suuntaan, voit saada tukea 52,98 euroa kuukaudessa. 

Voit saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan mukaan myös seuraavissa tilanteissa: 

 • koulumatkaa, jolla ei ole joukkoliikennettä tai koulukuljetusta, on yhteen suuntaan yli 5 kilometriä. 
 • edestakainen koulumatkasi kestää julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella keskimäärin yli 3 tuntia päivässä. Kestoon lasketaan mukaan sekä matkustus- että odotusaika. 
 • koulumatka on sinulle vaikea tai rasittava (esimerkiksi vamman, sairauden tai lasten päivittäisten hoitojärjestelyiden takia). 
 • voit käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta vain enintään kuudella yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa. Sinun on siis viikon aikana järjestettävä kulkutapasi itse vähintään neljällä koulumatkalla yhteen suuntaan. 
 • koulumatkasi tai kulkutapasi vaihtuu useita kertoja kuukauden tai lukuvuoden aikana. 

Hakemus jätetään oppilaitoksen toimistoon, joka toimittaa hakemuksen Kelaan. 

Lisätietoa koulumatkatuesta

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat: 

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve 
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa 
 • suoritat ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta ammatillista koulutusta 

Lisätietoa opintotuesta

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin täältä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla 
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista 
 • opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon sekä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen 

Lue lisää täältä

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos: 

 • olet vähintään 25-vuotias 
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa 
 • opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. 
 • jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.  

Lue lisää täältä