Opintojen rahoitus

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opintotoimisto auttaa sinua opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai TE-palveluiden työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun tai lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Hakija itse tarkistaa etuutensa.

Kelan koulumatkatukeen on oikeutettu, jos ehdot täyttyvät.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat oman oppilaitoksesi opintosihteeriltä. Lisätietoa opintojen rahoituksesta löydät näiltä sivuilta linkkeineen, muista aina tarkistaa etuuden maksajalta saamisedellytykset sekä kuinka haet etuutta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuutta laajennettaessa laajenee opiskelijan oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen ja siirtyvät syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat

 • opetus- ja päivittäinen ruokailu
 • välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
 • joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta voit lukea täältä.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai koulukuljetuksessa, kun opiskelet ammatillista perustutkintoa tai sen osaa/osia. Oppilaitos ei järjestä koulumatkoja, ne pitää itse järjestää. Oppisopimus -koulutuksessa oleva ei ole oikeutettu tukeen.

Saat koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa.

 • Jos olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, koulumatkasi tulee olla vähintään 7 km. Muilla matka tulee olla vähintään 10 km.
 • Ensisijainen kulkutapa on julkinen liikenne.
 • Tarkista Kelasta, milloin voit kulkea omalla kulkutavalla.
 • Koulumatkatukea haet sähköisesti OmaKelassa.
 • Kirjautuaksesi OmaKelaan tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
 • Jos haet julkisen liikenteen mukaan, voit heti hakemuksen jätettyäsi ostaa matkalipun koulumatkatuettuun hintaan niitä myyvistä verkkokaupoista.
 • Lataa puhelimeesi Matkahuollon Reitit ja liput – sovellus. Lipun ostaminen vaatii vahvan tunnistautumisen.
 • Huomaa, että lipun myyjä vastaa lippujen voimassaolosta, latauspaikoista ja latausajoista, matkakorteista, sovelluksista.
 • Jos haet oman kulkutavan mukaan, Kela maksaa kuukausittain korvauksen tilillesi.
 • Tee koulumatkatukihakemus ennen opiskelun alkua.
 • Opiskelijalla on itsellään ilmoitusvelvollisuus koulumatkatukeen liittyvistä muutoksista. Muutoksista ilmoitetaan myös OmaKelassa.

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat: 

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve 
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa 
 • suoritat ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta ammatillista koulutusta 

Lisätietoa opintotuesta

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin täältä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla 
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista 
 • opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon sekä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen 

Lue lisää täältä

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos: 

 • olet vähintään 25-vuotias 
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa 
 • opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. 
 • jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.  

Lue lisää täältä