Opintojen rahoitus

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opintotoimisto auttaa sinua opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai TE-palveluiden työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun tai lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Hakija itse tarkistaa etuutensa.

Kelan koulumatkatukeen on oikeutettu, jos ehdot täyttyvät.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat oman oppilaitoksesi opintosihteeriltä. Lisätietoa opintojen rahoituksesta löydät näiltä sivuilta linkkeineen, muista aina tarkistaa etuuden maksajalta saamisedellytykset sekä kuinka haet etuutta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuutta laajennettaessa laajenee opiskelijan oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen ja siirtyvät syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat

 • opetus- ja päivittäinen ruokailu
 • välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
 • joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta voit lukea täältä.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai koulukuljetuksessa, kun opiskelet ammatillista perustutkintoa tai sen osaa/osia. Oppilaitos ei järjestä koulumatkoja, ne pitää itse järjestää. Oppisopimus -koulutuksessa oleva ei ole oikeutettu tukeen.

Opiskelijana voit saada koulumatkatukea 

 • Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
 • Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta.
 • Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.
 • Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut (laajennettu oppivelvollisuus) opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 7 km.
 • Opiskelijat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen, voivat saada tukea, jos matka yhteen suuntaan on vähintään 10 km.

Kun matkustat Matkahuollon linja-autolla: 
Tukea haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Hakemus jätetään täytettynä oppilaitoksen toimistoon. Mikäli koulumatka on tukeen oikeuttava, annetaan opiskelijalle ostotodistus. Ostotodistuksella voi ostaa linja-autolipun alennettuun hintaan. Bussikorttien latauspiste Ikaalisissa on osoitteessa Teollisuustalontie 3, klo 10 – 14 välisenä aikana.  Aikataulut löydät täältä https://www.matkahuolto.fi/

Pääsääntöisesti opiskelijat kulkevat Länsilinjojen vuoroilla, jolloin Tampereen seudun joukkoliikenteessä ei Länsilinjojen lippu käy. Lippu haetaan Tampereen seudun joukkoliikenteeltä, jos matkaa on kotipysäkiltä kaukoliikenteen pysäkille yli 5 km, voi siihen hakea myös Kelan koulumatkatukea. Säilytä aina kuitti, siitä näet, koska on viimeistään seuraava latauskerta. Jos kadotat bussikorttisi tai jos se ei ole mukana, joudut maksamaan matkasi itse. 

Kun matkustat itse järjestetyllä kulkutavalla:
Jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit kulkea kouluun itse valitsemallasi tavalla, esimerkiksi omalla autolla tai kaverin kyydillä. Voit laskea laskurilla koulumatkatuen määrän https://asiointi.kela.fi/kmtlaskenta_app/KMTApplication?lang=fi

Voit saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan mukaan seuraavissa tilanteissa: 

 • Koulumatkaa, jonka varrella ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, on yhteen suuntaan yli 5 kilometriä.
 • Edestakainen koulumatkasi kestää julkisilla liikennevälineillä tai koulukuljetuksella keskimäärin yli 3 tuntia päivässä. Kestoon lasketaan mukaan sekä matkustus- että odotusaika.
 • Koulumatka on sinulle vaikea esimerkiksi vamman, sairauden tai lasten päivittäisten hoitojärjestelyiden takia.
 • Voit käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta vain enintään 6 yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa. Sinun täytyy siis viikon aikana järjestää kulkutapasi itse vähintään 4 yhdensuuntaisella koulumatkalla.
 • Koulumatkasi tai kulkutapasi vaihtuu useita kertoja kuukauden tai lukuvuoden aikana.

Hakemus jätetään oppilaitoksen toimistoon, joka toimittaa hakemuksen Kelaan. Saat Kelalta päätöksen koulumatkatuesta.

Muutokset koulumatkatukeen:
Muutoksista pitää ilmoittaa Kelaan esim. keskeytys, ero, muutto, koulutussopimusjakson matkat. Lisää löydät täältä Koulumatkatuki – Ilmoita muutoksista – kela.fi

Lisätietoja koulumatkatuesta:
Koulumatkatuki – kela.fi

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat: 

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve 
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa 
 • suoritat ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta ammatillista koulutusta 

Lisätietoa opintotuesta

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin täältä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla 
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista 
 • opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon sekä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen 

Lue lisää täältä

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos: 

 • olet vähintään 25-vuotias 
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa 
 • opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. 
 • jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.  

Lue lisää täältä