Opiskelijoiden matka- ja opintotukiasiat

Ikaalisten lukion toimisto auttaa sinua opintoihin liittyvissä matka- ja opintotukiasioissa. Lukiossa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea sekä oppimateriaalilisää.

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat oman koulusi opintosihteeriltä sekä Kelan sivuilta

Koulumatkatuki

Kela maksaa lukiossa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Opiskelijana voit saada koulumatkatukea, kun 

  • koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja 
  • matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa 
  • teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa 

Syyskukukaudesta 2021 alkaen maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvan ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijan vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat maksuttomia. Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä.

Koulumatkatukea haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Hakemus jätetään täytettynä koulun toimistoon. Mikäli koulumatka on tukeen oikeuttava, annetaan opiskelijalle ostotodistus, johon on merkitty lipun ostokerrat ja ostoajankohdat. Ostotodistuksella voi ostaa linja-autolipun alennettuun hintaan. Opiskelijan oma maksuosuus matkalipusta on 20 € / kk. Koulumatkatukea myönnetään ensisijaisesti julkisen liikenteen perusteella. 

Matkahuolto lataa matkalippuja kampusalueella joka koulupäivä. 

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat 

  • oppilaitokseen hyväksyminen 
  • päätoiminen opiskelu 
  • opinnoissa edistyminen 
  • taloudellisen tuen tarve 

Oppimateriaalilisä

Elokuusta 2019 alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat opiskelijat voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 e/kk. Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempiensa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien vuositulot ovat enintään 41 100 euroa. Lisän voivat saada myös alle 17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat.