TE-hallinnon kanssa yhteistyössä tehtävät koulutukset yrittäjälle

Sasky toteuttaa TE-hallinnon kanssa yhteistyössä koulutuksia työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutuksella on mahdollista suunnitella koulutus yrityksen täsmennettyihin tarpeisiin yhdessä yrittäjän, oppilaitoksen ja TE-palveluiden kanssa. Työvoimakoulutuksen avulla on mahdollista suorittaa tutkintoja tai sen osia ja muuta ammatillista koulutusta.

Rekrytoiva koulutus

Rekrytoivan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa yritysten tarpeisiin osaavaa työvoimaa. 

  • Vastaa yrityksen rekrytointitarpeeseen
  • Yrittäjälle maksuton
  • Koulutus on tutkintotavoitteista, koulutuksen aikana opiskelijan on suoritettava vähintään yksi tutkinnon osa

Yhteishankintakoulutus

Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä.

  • Koulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan kanssa.
  • Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta ja toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla.
  • Koulutus voidaan toteuttaa opiskelijaryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle.
  • Koulutus voi olla ammatillista täydennys- tai jatkokoulutusta.
  • Koulutustuotteesta riippuen koulutettavat ovat joko TE-toimiston työnhakija-asiakkaita tai työssä olevia.

Työkokeilu

Työnantaja voi tarjota työnhakijalle myös työkokeilupaikan 1-3 kk ajaksi työpaikkaan ja alan työtehtäviin tutustumiseksi. Työkokeilu on TE-toimiston ja kuntien työllisyyspalveluiden työnhakijapalvelu, josta sopimus tehdään työkokeilijan, TE-toimiston ja työantajan kesken. Työkokeilujakson päättyessä voidaan sopia esim. koulutussopimuksesta tai oppisopimuksesta ja asiakas voi jatkaa samalla työnantajalla samanaikaisesti opiskellen alalla tarvittavan osaamisen hankkimiseksi. Lue lisää työkokeilusta te-palveluiden verkossa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä koulutuskoordinaattoriin: minnaliisa.lampi(at)sasky.fi tai oman alueesi oppilaitoksen koulutuspäällikköön Saskyssa, niin voitte keskustella lisää monista mahdollisuuksista, joita meillä on tarjolla työelämälle.

Saskyn oppilaitokset
Oppilaitosten osoitteet ja muut saskylaisten yhteystiedot