TE-hallinnon kanssa yhteistyössä tehtävät koulutukset yrittäjälle

Sasky toteuttaa TE-hallinnon kanssa yhteistyössä koulutuksia työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutuksella on mahdollista suunnitella koulutus yrityksen täsmennettyihin tarpeisiin yhdessä yrittäjän, oppilaitoksen ja TE-palveluiden kanssa. Työvoimakoulutuksen avulla on myös mahdollista suorittaa tutkintoja tai sen osia ja muuta ammatillista koulutusta.

Esimerkki työnantajien kanssa tehdystä yhteistyöstä Uusia metallin osaajia Sastamalaan.

Rekrytoiva koulutus

Rekrytoivan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa yritysten tarpeisiin osaavaa työvoimaa. 

  • Vastaa yrityksen rekrytointitarpeeseen
  • Yrittäjälle maksuton
  • Koulutus on tutkintotavoitteista, koulutuksen aikana opiskelijan on suoritettava vähintään yksi tutkinnon osa

Yhteishankintakoulutus

Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä.

  • Koulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan kanssa.
  • Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta ja toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla.
  • Koulutus voidaan toteuttaa opiskelijaryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle.
  • Koulutus voi olla ammatillista täydennys- tai jatkokoulutusta.
  • Koulutustuotteesta riippuen koulutettavat ovat joko TE-toimiston työnhakija-asiakkaita tai työssä olevia.

Työkokeilu

Työnantaja voi tarjota työnhakijalle myös työkokeilupaikan 1-3 kk ajaksi työpaikkaan ja alan työtehtäviin tutustumiseksi. Työkokeilu on TE-toimiston ja kuntien työllisyyspalveluiden työnhakijapalvelu, josta sopimus tehdään työkokeilijan, TE-toimiston ja työantajan kesken. Työkokeilujakson päättyessä voidaan sopia esim. koulutussopimuksesta tai oppisopimuksesta ja asiakas voi jatkaa samalla työnantajalla samanaikaisesti opiskellen alalla tarvittavan osaamisen hankkimiseksi. Lue lisää työkokeilusta te-palveluiden verkossa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä koulutuskoordinaattoriin tai oman alueesi oppilaitoksen koulutuspäällikköön Saskyssa, niin voitte keskustella lisää monista mahdollisuuksista, joita meillä on tarjolla työelämälle.

Minnaliisa Lampi, koulutuskoordinaattori
Puh. 040 167 9050
minnaliisa.lampi(at)sasky.fi

Saskyn koulutuspäälliköiden yhteystiedot
Saskyn oppilaitokset