Opiskelijan ohjaus ja tuki Ruoveden lukiossa

Ruoveden lukion opiskelijana käytössäsi ovat opiskelijahuollon palvelut ja hyvät tukipalvelut. Olemme täällä opiskelijoitamme varten ja haluamme auttaa mieltä askarruttavissa kysymyksissä. 

Ruoveden lukion opiskelijahuollon järjestää Ruoveden kunta. Opiskelijahuoltohenkilökunta on yhteistä perusopetuksen koulun kanssa.  

Ruoveden lukion opiskelijahuollon henkilöstön yhteystiedot:  

Opinto-ohjaaja, puh. 044 787 1408 
Kuraattori, puh. 044 787 1453
Kouluterveydenhoitaja, puh. 044 787 1263
Psykiatrinen sairaanhoitaja, puh. 044 787 1376
Koulupsykologi, puh. 044 715 1571  

Ota rohkeasti yhteyttä opiskelijahuollon henkilöstöön! 

Lisää saskylaisten yhteystietoja löydät täältä

Opintotoimisto

Ruoveden lukion toimisto toimii koululla ja se on lukion ja perusopetuksen koulun yhteinen. Toimistossa voit hoitaa opintosuorituksiisi ja ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita ja lomakkeita. 

Lukion toimisto on koulupäivinä avoinna koulun työaikana.  

Koulusihteeri, puh. 044 787 1404 

Opinto-ohjaaja

Pienen lukiomme etuihin kuuluu, että opiskelijoille pystytään tarjoamaan laadukasta, yksilöllistä opinto-ohjausta.  
  

Opinto-ohjaajan luo voit varata ajan, jos mietit jatko-opintosuunnitelmaasi, opintojaksovalintojasi tai vaikka kirjoitussuunnitelmaasi. Opinto-ohjaaja ohjaa, jos mietit opintoajan pidentämistä (3,5–4 vuotta) tai nopeuttamista (valmistuminen kahdessa vuodessa).   

Opinto-ohjaaja käy ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa. Ohjauskeskustelussa käydään läpi opintosuunnitelmiasi ja jatkokoulutukseen liittyviä asioita, kuten mihin voisit hakea opiskelemaan, mitkä ovat hakuajat ja hakukriteerit eri opiskelupaikkoihin. Henkilökohtaista ohjausta varten voit varata ajan Wilma-, tekstiviestillä tai oveen kolkuttamalla. Opiskelijoilla on mahdollista saada opastusta ja tukea lukio-opintojensa jokaisessa vaiheessa.  

Yhteistyötä tehdään opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajien ja rehtorin välillä. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä myös kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa opiskelijan toiveen ja tarpeen mukaan. Opiskelijoilla on koulussamme vahva tukiverkosto, jonka ansiosta lukiolaisen ei koskaan tarvitse jäädä yksin opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.  

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Osana kouluterveydenhuoltoa toimii psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. Hän on paikalla  keskiviikosta perjantaihin ajanvarauksella pääasiassa kello 8 – 16. Sairaanhoitajan vastaanotto sijaitsee terveydenhoitajan ja kuraattorin huoneiden läheisyydessä. Ajan voivat varata wilman kautta tai puhelimitse opiskelija itse, huoltaja, opiskelijahuolto, koulun muu henkilökunta tai opettajat.  

Psykiatriselle sairaanhoitajalle hakeudutaan, jos opiskelijan mielialaan liittyy erityistä huolta, kuten masennus, syömishäiriöt, ahdistus, univaikeudet, päihteiden käyttö tai muuta vastaavaa. 

Terveydenhoitaja

Toimimme yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa osana koulun moniammatillista opiskelijahuoltotyötä sekä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Kouluterveydenhuollon sisältöä säätelevät mm. terveydenhuoltolaki, valtioneuvoston asetus sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.  

Terveystarkastukset ja avoimet vastaanotot: 

Terveystarkastuksissa huomioidaan opiskelijoiden ja perheiden yksilölliset terveyden  

edistämisen tarpeet ja pyritään löytämään opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.  

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan opiskelijoita yksilöllisen tarpeen  mukaisesti. Koululääkärin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. 

Opiskelijat voivat tulla avoimelle vastaanotolle aikaa varamaatta keskustelemaan  oireistaan ja mieltä vaivaavista asioista terveydenhoitajan avovastaanottoajan puitteissa (aika tiedotettu terveydenhoitajan huoneen ovessa). Opiskelijat voivat varata myös Wilman kautta ajan kouluterveydenhoitajalta. Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma – pe 12-13. Muina aikoina ajanvarauksella puhelimitse.  

Kuraattori

Kuraattori ohjaa ja tukee opiskelijaa omaan kehitykseen ja kasvuun liittyvissä kysymyksissä, sekä opiskelumotivaatioon, oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin, poissaoloihin sekä opiskelujärjestelyihin liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan huoltajien, ryhmänohjaajan ja muiden yhteistyötahojen kuten nuorisopalvelujen ja sosiaalitoimiston kanssa.  

Työn tarkoituksena on järjestää opiskelijalle riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja opiskelijoiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. 

Kuraattori on tavattavissa koululla: 

Maanantaina ja tiistaina klo 9 -15 ja perjantaisin klo 9 – 14. Yhteydenotot Wilmassa sekä puhelimitse. 

Psykologi

Käytettävissä on koulupsykologin palvelut. Liikkuva koulupsykologi toimii Ruoveden kunnassa tänä lukuvuonna kaksi päivää viikossa, maanantaisin ja tiistaisin. Työ kattaa kaikkien alakoulujen, yläkoulun sekä lukion oppilaat. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu erityisesti tuki oppilaiden oppimiseen, koulunkäyntiin, tunne-elämään tai kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa. Tämä tuki voi olla esimerkiksi lapsen tai nuoren keskustelupohjainen yksilökäynti koulupsykologin vastaanotolla koulun tiloissa, luokkadynamiikan havainnointi, vanhemman tai opettajan konsultaatio, oppimisvaikeuksien tutkiminen tai opiskelijahuoltoryhmissä ja muissa opiskelijoiden hyvinvointia tukevissa ryhmissä toimiminen. 

Tarvittaessa koulupsykologi myös ohjaa asiakasta ja perhettä muiden tukimuotojen piiriin, esimerkiksi perheneuvolan oppimiskykytutkimuksiin, jotta opiskelijalle saataisiin paras ja tehokkain mahdollinen apu. Yhteistyö huoltajien, kouluterveydenhuollon ja koulun muun henkilökunnan kanssa on olennainen osa lapsen tai nuoren tukiprosessia. Huolen herätessä voit olla yhteydessä koulukuraattoriin tai opettajaan, jotka tekevät päätöksen siitä, onko tarpeen ottaa mukaan koulupsykologi.

Ennen varsinaisten tukitoimien aloittamista koulupsykologi on kuitenkin aina ensin yhteydessä huoltajiin suunnitellen tavoitteita ja mahdollisia toimia yhdessä heidän kanssaan. Huoltajien luvalla tuki ja tieto siirretään myös opettajan tai muun tarvittavan tahon kanssa suunniteltavaksi ja läpikäytäväksi.  

Yhteydenotto tapahtuu soittamalla tai tekstiviesteillä (keskiviikkoisin ja torstaisin), sähköpostilla, Wilma -viestillä tai paikan päällä keskustelemalla.