Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

TUULI – Tulevaisuuden ympäristökansalaiset

Aikataulu

22.9.2022-31.5.2024

Hankkeen kuvaus

TUULI – Tulevaisuuden ilmastokansalaiset -hankkeella tuetaan ilmastokasvatuksen toimintakulttuurin kehittymistä sekä tavoitellaan ilmastokasvatuksen kytkemistä lukioiden opintosuunnitelmaan koskemaan kaikkia oppiaineita ja ikäryhmiä.

Nuorisobarometrin 2021 tulokset kertovat, että nuorista kolme neljäsosaa tuntee surua luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajisukupuutosta. Tästä hankkeen tärkeiksi tavoitteiksi nousevat toivon ilmapiirin tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä tulevaisuuden ympäristökansalaisten kasvaminen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda toiselle asteelle kestävän elämäntavan ja ilmastokasvatuksen toimintakulttuuri. Samalla pyritään yhtenäistämään yhdistyneiden lukioiden toimintatapoja ja parannetaan yhteistyötä. Yhteisöllisyydellä ja osallistamisella luodaan opiskelijoille väylä ilmasto- ja ympäristöahdistuksen purkamiseen. Pohjana käytetään Minna Havukaisen Ympäristökäsikirjaa, jota muokataan yhteistyössä osallistuvien oppilaitosten kanssa.

Kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastosoturit-toimintaryhmän toimintaa modifioitaviksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi verkoston lukioissa. Mahdollistetaan Ilmastosoturi-toiminnan jatkuvuus, muunneltavuus paikallisesti sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Lisätään oppiaineiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen aihealueista.

Toimenpiteet

Osallistetaan opiskelijat toimintakulttuurin luomiseen ja perustetaan kestävän kehityksen toimintaryhmät. Lukioiden henkilökunnalle järjestetään koulutus kestävän elämäntavan peruskysymyksistä ja ilmastonmuutoksesta. Luodaan, vahvistetaan ja juurrutetaan kestävän elämäntavan ja ilmastokasvatuksen toimintakulttuuri yhteisen toiminnallisen ympäristökäsikirjan avulla.

Ruoveden lukiossa aloitettua Ilmastosoturi-toimintaa jatketaan sekä laajennetaan alkamaan myös Ikaalisten lukiossa. Ilmastosoturit toimivat yhteistyössä paikallisten kunnanvaltuustojen kanssa, käyvät keskustelua, tekevät aloitteita ja ehdotuksia sekä järjestävät tilaisuuksia kunnallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Opiskelijat kirjoittavat ilmastoaiheisia kirjoituksia paikallisiin ja alueellisiin lehtiin sekä ovat aktiivisia toimijoita ilmasto huomioiden.

Tehdään yhteistyötä lukioiden eri kurssien välillä. Oppiaineiden välistä yhteistyötä jatketaan, laajennetaan ja syvennetään. Mallinnetaan parhaat käytännöt, kootaan kokemukset yhteen ja valmistellaan laajemmin jaettavaksi mallinnus toiminnasta.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat osallistuvien lukioiden opiskelijat ja henkilöstö, erityisesti Ilmastosoturit-ryhmä.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

  • Matti Kurikka

    Hankepäällikkö

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Palomäentie

Rahoittaja

Opetushallitus OPH

Voimassa

31.5.2030