Rekry-, täsmä- ja muutoskoulutukset

Yrityksen muutostilanteissa tukea yrityksen tarpeisiin voi saada esim. erilaisista yhteishankintakoulutuksista, joita voi tiedustella Saskyn toiminta-alueella toimivan, Saskyn osittain omistaman Aiko Academy Oy:n kautta. Yhteishankintakoulutukset räätälöidään yhteistyössä yrityksen, Aiko Academy Oy:n sekä paikallisen TE-Palvelun ja ELY-keskuksen kanssa.

RekryKoulutus

Räätälöity RekryKoulutus on työnantajalle hyvä kehittämistyökalu uuden henkilöstön hankkimiseen. Lisää tietoa RekryKoulutuksesta Aiko Academy Oy:n sivuilta.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammattillinen perus- tai lisäkoulutus, joka sopii myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. Lisää tietoa TäsmäKoulutuksesta Aiko Academy Oy:n sivuilta.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutuksen avulla työnantaja voi auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään. Lisää tietoa MuutosKoulutuksesta Aiko Academy Oy:n sivuilta.