Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

LAPA! – Laatua ja saavutettavuutta paikallisissa lukioissa

Aikataulu

19.12.2022-31.7.2024

Hankkeen kuvaus

LAPA!-hankkeen teemana on oppilaitosten yhteistoiminnan kehittäminen. Taustalla on lukiokoulutuksen laatustrategian neljä laatutekijää; laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri sekä lukiokoulutuksen saavutettavuus.

Pienempien lukioiden toiminnan jatkumisen edellytyksenä on yhteistoiminta isompien lukioiden kanssa, mm. verkko-opetuksen avulla saavutetaan laajemman opetustarjonnan mahdollistaminen oppilaitosten kesken. Oppiainepedagogiikan yhteistoiminnallinen kehittäminen, opetusmenetelmäosaamisen lisääminen, verkko-opetustaitojen kartuttaminen, verkko‑opetusjaksojen pilotointi sekä opiskelijan ohjauksen kehittäminen takaavat lukiokoulutuksen laadun ja saavutettavuuden paikallisissa lukioissa.

Tavoitteet

Kehitetään opettajien pedagogisia taitoja, huomio erityisesti opiskelijoiden opiskelutaitojen- ja menetelmien lisäämisen taitoihin. Huomioidaan opetuksen yksilöllistämisen vaatimukset. Tavoitellaan opettajien verkostoitumista lukioiden välillä.

Kehitetään verkko-opiskelua ja -opettamista, toimintaympäristöä sekä koulutetaan opettajia toimimaan näissä ympäristöissä. Tavoitellaan koulutuksen saavutettavuuden lisäämistä, lukioiden yhteistoiminnan syventämistä sekä varmistetaan laadukas opetus.

Kehitetään työkalu opiskelijan etä- ja lähiopetuksen sekä saavutettavuuden kehittämiseksi.

Toimenpiteet

Kartoitetaan aineryhmittäin soveltuvimmat opetusmenetelmät, jotka tukevat erilaisia oppimisstrategioita. Opiskelijat osallistetaan työskentelyyn sekä muodostetaan opettajista ja opinto-ohjaajista oppilaitosten väliset pienryhmät. Toteutetaan vuorovaikutteisia työpajoja, joista nousseiden teemojen ja koulutustarpeiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan verkkokoulutuskokonaisuus.

Muodostetaan verkko-opetuksesta yhteinen kuva sekä järjestetään koulutus aiheesta. Kehitetään verkko-opetukselle toimintaympäristö ja koulutetaan opettajat. Kartoitetaan lukioilla käytössä olevat välineet. Pilotoidaan valitut oppiaineet sekä resursoidaan työskentely. Kehitetään verkkopedagogisia sisältöjä, luodaan verkko-oppijan polku sekä toteutetaan verkko‑opetusjaksoja.

Tuotetaan ohjauksen menetelmistä, vastuista ja yhteistyön kokonaisuudesta työkalu verkkoon oppilaitosten ja sidosryhmien hyödynnettäväksi. Työkaluun sisällytetään etäohjauksen menetelmät ja mallinnus sen toteuttamiseksi. Huomioidaan verkko-opetuksen vaatimukset opiskelijan ohjauksessa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä oppilaitosten opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat sekä opiskelijat.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

  • Matti Kurikka

    Hankepäällikkö

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Palomäentie

Rahoittaja

Opetushallitus OPH

Voimassa

31.7.2031