Siirry sisältöön

Opiskelijan tuet

Opiskelijan tuet

Oppivelvollisuuden laajettua laajeni opiskelijan oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen on päättynyt 31.12.2020 jälkeen ja ovat siirtyneet syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä.

Tampereen palvelualan ammattiopiston opintotoimisto auttaa sinua opintoihin liittyvissä tukiasioissa. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea. Työttömänä työnhakijana olevat voivat selvittää TE-toimistossa mahdollisuutensa työttömyysetuudella opiskeluun. Pitkän työkokemuksen omaavat, opintovapaata suunnittelevat työntekijät taas saattavat olla oikeutettuja Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen.  

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta sekä  

Kelan sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) 

TE-toimiston sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Työllisyysrahaston sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Opintotoimisto on avoinna arkisin klo 9 – 13

Opintosihteeri
puh. 040 825 6252, tpa(at)sasky.fi 

Koulumatkatuki

Ammatillisessa oppilaitoksessa olet oikeutettu koulumatkatukeen, jos olet oppivelvollinen ja koulumatkasi on yli 7 km. Jos et ole oppivelvollinen, kilometriraja on 10 km. Opintotukea haetaan sähköisesi OmaKela. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Tampereen seudulla vyöhykkeillä A-F asuville. Koulumatkatuetun matkakortin lataaminen tapahtuu Nella nettilatauspalvelussa tai Frenckellin asiakaspalvelussa. Lisätieto löydät Tampereen joukkoliikenteen sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

 

Opintotuki

Kelan opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat 

 
Täytä opintotukihakemus (Kelan asiointipalvelussa tai paperilomake OT1) ja pyydä oppilaitoksen toimistolta hyväksymistodistus tai opiskelutodistus liitteeksi. Voit palauttaa opintotukihakemuksen liitteineen suoraan Kelalle.  

Opintoraha 

Oppimateriaalilisä 

Opintolaina 

Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömän työnhakijan on mahdollista saada työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun. Opiskelijan tulee selvittää tuensaantimahdollisuus TE-toimistossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Työttömyysetuuden myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat mm. 

Lisätietoja TE-palvelujen sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Aikuiskoulutustuki

Työsuhteessa oleva yli kahdeksan vuoden työkokemuksen omaava voi hakea opintovapaan ajaksi Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Muita tuen saamisedellytyksiä ovat mm. vähintään vuoden kestänyt palvelussuhde nykyiseen työnantajaan, vakinainen asuminen Suomessa sekä vähintään kahden kuukauden kestävä opintovapaa. 

 
Lisätietoja aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Yleinen asumistuki

Itsenäisesti asuvat opiskelijat voivat hakea Kelan yleistä asumistukea asumismenojensa kattamiseksi. 

Lisätietoja Kelan yleisestä asumistuesta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Moni opiskelija on oikeutettu myös erilaisiin opiskelija-alennuksiin.  

Opiskelijakortit ja opiskelija-alennukset