Opiskelijan tuet

Oppivelvollisuuden laajettua laajeni opiskelijan oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen on päättynyt 31.12.2020 jälkeen ja ovat siirtyneet syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat

 • opetus- ja päivittäinen ruokailu
 • välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
 • joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä.

Tampereen palvelualan ammattiopiston opintotoimisto auttaa sinua opintoihin liittyvissä tukiasioissa. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea. Työttömänä työnhakijana olevat voivat selvittää TE-toimistossa mahdollisuutensa työttömyysetuudella opiskeluun. Pitkän työkokemuksen omaavat, opintovapaata suunnittelevat työntekijät taas saattavat olla oikeutettuja Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen.  

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta sekä  

Kelan sivuilta 

TE-toimiston sivuilta

Työllisyysrahaston sivuilta

Opintotoimisto on avoinna arkisin klo 9 – 13

Opintosihteeri
puh. 040 825 6252, tpa(at)sasky.fi 

Koulumatkatuki

Ammatillisessa oppilaitoksessa olet oikeutettu koulumatkatukeen, jos olet oppivelvollinen ja koulumatkasi on yli 7 km. Jos et ole oppivelvollinen, kilometriraja on 10 km. Opintotukea haetaan sähköisesi OmaKela. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta.

 • Tampereen seudun joukkoliikenteen koulumatkatukilippu 

Tampereen seudulla vyöhykkeillä A-F asuville. Koulumatkatuetun matkakortin lataaminen tapahtuu Nella nettilatauspalvelussa tai Frenckellin asiakaspalvelussa. Lisätieto löydät Tampereen joukkoliikenteen sivuilta

 

Opintotuki

Kelan opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat 

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu vähintään 2 kuukauden ajan 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve 

 
Täytä opintotukihakemus (Kelan asiointipalvelussa tai paperilomake OT1) ja pyydä oppilaitoksen toimistolta hyväksymistodistus tai opiskelutodistus liitteeksi. Voit palauttaa opintotukihakemuksen liitteineen suoraan Kelalle.  

Opintoraha 

 • 17 vuotta täyttäneelle 
 • omat ja vanhempien tulot saattavat vaikuttaa tuen määrään 

Oppimateriaalilisä 

 • pienituloisen perheen opiskelijalle 
 • ei alaikärajaa (myös 15-vuotias opiskelija voi hakea) 

Opintolaina 

 • valtion takaama laina, joka tulee maksaa takaisin. Lainan nostaminen valitsemastasi pankista. 

Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömän työnhakijan on mahdollista saada työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun. Opiskelijan tulee selvittää tuensaantimahdollisuus TE-toimistossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Työttömyysetuuden myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat mm. 

 • työttömänä työnhakijana TE-toimistossa 
 • vähintään 25 vuoden ikä 
 • TE-toimiston arvion mukaan on koulutuksen tarve 
 • opinnoista sovittu työllistymissuunnitelmassa 
 • opinnoissa edistyminen  

Lisätietoja TE-palvelujen sivuilta

Aikuiskoulutustuki

Työsuhteessa oleva yli kahdeksan vuoden työkokemuksen omaava voi hakea opintovapaan ajaksi Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Muita tuen saamisedellytyksiä ovat mm. vähintään vuoden kestänyt palvelussuhde nykyiseen työnantajaan, vakinainen asuminen Suomessa sekä vähintään kahden kuukauden kestävä opintovapaa. 

 
Lisätietoja aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilta

Yleinen asumistuki

Itsenäisesti asuvat opiskelijat voivat hakea Kelan yleistä asumistukea asumismenojensa kattamiseksi. 

Lisätietoja Kelan yleisestä asumistuesta

Moni opiskelija on oikeutettu myös erilaisiin opiskelija-alennuksiin.  

Opiskelijakortit ja opiskelija-alennukset