Opiskelijoiden matka- ja opintotukiasiat

Idea-kampuksen toimisto auttaa sinua opintoihin liittyvissä matka- ja opintotukiasioissa. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea. 

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat oman koulusi opintosihteeriltä sekä Kelan sivuilta https://www.kela.fi

Koulumatkatuki 

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Opiskelijana voit saada koulumatkatukea. 

SYYSLUKUKAUDESTA 2021 ALKAEN: Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa on maksuton

 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
 • koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä.
 • joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Maksuttomuus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain piirissä.

Maksuttomaan koulutukseen kuuluva voi saada tuen:

yli 15 pv/kk koulussa käyvä saa KOKO KUUN TUKI

10-14 pv/kk koulussa käyvä PUOLEN KUUN TUKI

alla 9 pv/kk koulussa käyvä EI SAA TUKEA

Koulumatkatukea haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Hakemus jätetään täytettynä koulun toimistoon. Mikäli koulumatka on tukeen oikeuttava, annetaan opiskelijalle ostotodistus, johon on merkitty lipun ostokerrat ja ostoajankohdat. Ostotodistuksella voi ostaa linja-autolipun alennettuun hintaan. Lataus kestää yhden kuukauden ja se maksaa 20 €/kk.  

Lisäksi kortin hinta 6,50 € maksetaan ensimmäisen latauksen yhteydessä. 
TKL:n busseihin ei länsi-linjojen lippu käy. Silloin pitää itse hankkia niihn sopiva lippu esim. Tampereen matkahuollosta.

Voit saada koulumatkatukea vain kokonaiselta kalenterikuukaudelta. Siksi tukeen oikeuttavan ajan pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kuukaudessa pitää olla vähintään 18 tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Väliin jäävät viikonloput lasketaan mukaan tukiaikaan. Koulumatkatukea voi hakea lukuvuoden alkaessa kerralla koko lukuvuodeksi. 

Voit saada koulumatkatukea aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Esimerkiksi jos haluat saada tukea elokuun alusta alkaen, sinun on jätettävä hakemus oppilaitokseesi syyskuun loppuun mennessä. 

Koulutusopimusjaksolle lähdettäessä täytetään tarvittaessa (kun koulutusopimuspaikkaan kotoa on yli 7 km) uusi Kelan koulumatkatuki- ja ostotodistushakemus aina etukäteen ja ladataan bussikortit uudelleen. 

Säilytä aina kuitti, siitä näet, koska on viimeistään seuraava latauskerta. Jos kadotat bussikorttisi tai jos se ei ole mukana, joudut maksamaan matkasi itse. Emme kirjoita mitään väliaikaisia bussilippuja!  

Bussikortti on aina henkilökohtainen. 

Jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit kulkea kouluun itse valitsemallasi tavalla, esimerkiksi omalla autolla tai kaverin kyydillä. Tästä on tehtävä erillinen hakemus Kelalle perusteluineen. Kela korvaa matkan kustannuksia enintään 100 kilometriin asti. 

Voit saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan mukaan myös seuraavissa tilanteissa: 

 • Koulumatkaa, jolla ei ole joukkoliikennettä tai koulukuljetusta, on yhteen suuntaan yli 5 kilometriä. 
 • Edestakainen koulumatkasi kestää julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella keskimäärin yli 3 tuntia päivässä. Kestoon lasketaan mukaan sekä matkustus- että odotusaika. 
 • Koulumatka on sinulle vaikea tai rasittava (esimerkiksi vamman, sairauden tai lasten päivittäisten hoitojärjestelyiden takia). 
 • Voit käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta vain enintään kuudella yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa. Sinun on siis viikon aikana järjestettävä kulkutapasi itse vähintään neljällä koulumatkalla yhteen suuntaan. 
 • Koulumatkasi tai kulkutapasi vaihtuu useita kertoja kuukauden tai lukuvuoden aikana. 

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai toimistossa. 

Bussikorttien latauspiste on kampusalueella Matkahuollon toimipisteessä (rakennus 5). 

Tarkista bussien aikataulut https://lansilinjat.fi

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat oman koulusi opintosihteeriltä sekä Kelan sivuilta.

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve