Opiskelijoiden matka- ja opintotukiasiat

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea. 

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat oman koulusi opintosihteeriltä sekä Kelan sivuilta Kelan sivuilta

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai koulukuljetuksessa, kun opiskelet ammatillista perustutkintoa tai sen osaa/osia. Oppilaitos ei järjestä koulumatkoja, ne pitää itse järjestää. Oppisopimus -koulutuksessa oleva ei ole oikeutettu tukeen.

Koulumatkatuki 

Koulumatkatuen hakeminen on muuttunut sähköiseksi. Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Oppilaitos ei järjestä koulumatkoja, ne pitää itse järjestää ja hakea siihen tukea Kelalta.

Opiskelijana voit saada koulumatkatukea

 • Saat koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa.
 • Jos olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, koulumatkasi tulee olla vähintään 7 km. Muilla matka tulee olla vähintään 10 km.
 • Ensisijainen kulkutapa on julkinen liikenne.
 • Tarkista Kelasta, milloin voit kulkea omalla kulkutavalla.
 • Koulumatkatukea haet sähköisesti OmaKelassa.
 • Kirjautuaksesi OmaKelaan tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
 • Jos haet julkisen liikenteen mukaan, voit heti hakemuksen jätettyäsi ostaa matkalipun koulumatkatuettuun hintaan niitä myyvistä verkkokaupoista.
 • Lataa puhelimeesi Matkahuollon Reitit ja liput – sovellus. Lipun ostaminen vaatii vahvan tunnistautumisen.
 • Huomaa, että lipun myyjä vastaa lippujen voimassaolosta, latauspaikoista ja latausajoista, matkakorteista, sovelluksista.
 • Jos haet oman kulkutavan mukaan, Kela maksaa kuukausittain korvauksen tilillesi.
 • Tee koulumatkatukihakemus ennen opiskelun alkua.
 • Opiskelijalla on itsellään ilmoitusvelvollisuus koulumatkatukeen liittyvistä muutoksista. Muutoksista ilmoitetaan myös OmaKelassa.

Aikataulut: linja-autojen aikataulut esim. Länsilinjat löydät https://www.matkahuolto.fi/

Koulumatkatuki ja oma kulkutapa:

Jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit kulkea kouluun itse valitsemallasi tavalla, esimerkiksi omalla autolla tai kaverin kyydillä. Koulumatkatuki haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Kela korvaa matkan kustannuksia enintään 100 kilometriin asti.

Voit saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan mukaan myös seuraavissa tilanteissa: 

 • Koulumatkaa, jolla ei ole joukkoliikennettä tai koulukuljetusta, on yhteen suuntaan yli 5 kilometriä. 
 • Edestakainen koulumatkasi kestää julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella keskimäärin yli 3 tuntia päivässä. Kestoon lasketaan mukaan sekä matkustus- että odotusaika. 
 • Koulumatka on sinulle vaikea tai rasittava (esimerkiksi vamman, sairauden tai lasten päivittäisten hoitojärjestelyiden takia). 
 • Voit käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta vain enintään kuudella yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa. Sinun on siis viikon aikana järjestettävä kulkutapasi itse vähintään neljällä koulumatkalla yhteen suuntaan. 
 • Koulumatkasi tai kulkutapasi vaihtuu useita kertoja kuukauden tai lukuvuoden aikana. 

Muutokset:
Esimerkiksi koulutussopimusjaksolla lähdettäessä tehdään joko muutos tai haetaan ensimmäistä kertaa koulumatkatuki. Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai toimistossa. 

Lisätietoa koulumatkatuesta https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve 

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin täältä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla 
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista 
 • opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon sekä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen 

Lue lisää täältä

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos: 

 • olet vähintään 25-vuotias 
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa 
 • opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. 
 • jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.  

Lue lisää täältä