Opiskelijoiden matka- ja opintotukiasiat

Idea-kampuksen toimisto auttaa sinua opintoihin liittyvissä matka- ja opintotukiasioissa. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea. 

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat oman koulusi opintosihteeriltä sekä Kelan sivuilta https://www.kela.fi

Koulumatkatuki 

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tarvittaessa koulumatkatukea. Oppilaitos ei järjestä koulumatkoja, ne pitää itse järjestää ja hakea siihen tukea Kelalta.

Opiskelijana voit saada koulumatkatukea

 • Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
 • Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta.
 • Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.
 • Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut (laajennettu oppivelvollisuus) opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 7 km.
 • Opiskelijat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen, voivat saada tukea, jos matka yhteen suuntaan on vähintään 10 km.

Koulumatkatuki ja julkinen liikenne:
Koulumatkatukea haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Hakemus jätetään täytettynä koulun toimistoon. Mikäli kuljet joukkoliikenteellä ja koulumatka on tukeen oikeuttava, annetaan opiskelijalle ostotodistus. Ostotodistuksella voi ostaa linja-autolipun alennettuun hintaan.

Pääsääntöisesti opiskelijat kulkevat Länsilinjojen vuoroilla, jolloin Tampereen seudun joukkoliikenteessä ei Länsilinjojen lippu käy. Lippu haetaan Tampereen seudun joukkoliikenteeltä, jos matkaa on kotipysäkiltä kaukoliikenteen pysäkille yli 5 km, voi siihen hakea myös Kelan koulumatkatukea. Säilytä aina kuitti, siitä näet, koska on viimeistään seuraava latauskerta. Jos kadotat bussikorttisi tai jos se ei ole mukana, joudut maksamaan matkasi itse.

Bussikorttien latauspiste Ikaalisissa on osoitteessa Teollisuustalontie 3, arkisin klo 10 – 14 välisenä aikana. Muista täyttää varsinkin ensimmäisellä kerralla (tai matkan vaihtuessa) ennen sinne menoa Kelan koulumatkatukihakemus ja ostotodistus koululla.

Jatkolataukset voit tehdä kätevästi asentamalla puhelimeesi Matkahuollon Bussikortit-sovelluksen.

Aikataulut: linja-autojen aikataulut esim. Länsilinjat löydät https://www.matkahuolto.fi/

Koulumatkatuki ja oma kulkutapa:

Jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit kulkea kouluun itse valitsemallasi tavalla, esimerkiksi omalla autolla tai kaverin kyydillä. Koulumatkatuki haetaan Kelan koulumatkatuen hakemuslomakkeella. Kela korvaa matkan kustannuksia enintään 100 kilometriin asti.

Voit saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan mukaan myös seuraavissa tilanteissa: 

 • Koulumatkaa, jolla ei ole joukkoliikennettä tai koulukuljetusta, on yhteen suuntaan yli 5 kilometriä. 
 • Edestakainen koulumatkasi kestää julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella keskimäärin yli 3 tuntia päivässä. Kestoon lasketaan mukaan sekä matkustus- että odotusaika. 
 • Koulumatka on sinulle vaikea tai rasittava (esimerkiksi vamman, sairauden tai lasten päivittäisten hoitojärjestelyiden takia). 
 • Voit käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta vain enintään kuudella yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa. Sinun on siis viikon aikana järjestettävä kulkutapasi itse vähintään neljällä koulumatkalla yhteen suuntaan. 
 • Koulumatkasi tai kulkutapasi vaihtuu useita kertoja kuukauden tai lukuvuoden aikana. 

Muutokset:
Esimerkiksi koulutussopimusjaksolla lähdettäessä tehdään joko muutos tai haetaan ensimmäistä kertaa koulumatkatuki. Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai toimistossa. 

Lisätietoa koulumatkatuesta https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

 • oppilaitokseen hyväksyminen 
 • päätoiminen opiskelu 
 • opinnoissa edistyminen 
 • taloudellisen tuen tarve 

Aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin täältä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla 
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista 
 • opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon sekä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen 

Lue lisää täältä

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos: 

 • olet vähintään 25-vuotias 
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa 
 • opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. 
 • jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.  

Lue lisää täältä