Siirry sisältöön

Digital Futures

Aikataulu

1.3.2022 – 30.11.2023

Tavoitteet

1. Kehittää alakohtaista digitaalista kv-yhteistyötä ja kehittää digitaaliseen kv-yhteistyöhön toteutusmalli, joka:

2. Luoda kumppanuus partneriorganisaatioiden välille kv-digiyhteistyön ja osaamisen vaihtamisen mahdollistamiseksi jatkossakin

3. Kehittää henkilöstön digiosaamista ja kansainvälistä osaamista

4. Kehittää opiskelijoiden kansainvälistä osaamista

Toimenpiteet

1. Toteutetaan kolme alakohtaista kv-digiyhteistyöprojektia matkailu-, catering ja hius- ja kauneusaloilla.

2. Kaksi hankekokousta: ensimmäinen Suomessa syksyllä 2022 ja toinen Irlannissa syksyllä 2023. Kokousten tarkoitus on partnerintuntemuksen kasvattaminen, pedagoginen vaihto ja digiprojektien suunnittelu (aloituskokouksessa) /arviointi (loppukokouksessa) sekä jatkoyhteistyösuunnitelmien tekeminen.

3. Levittää tietoa tuloksista erityisesti osallistuvien organisaatioiden henkilöstölle, mutta myös partneriryhmän ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille, jotka voisivat olla kiinnostuneita asiasta.

Tulokset

Digitaalinen kv-yhteistyö on hyvä keino kotikansainvälistymiseen ja osallisuuden tukemiseen kansainvälisyystoiminnassa. Alakohtaisiin digiprojekteihin osallistui aina koko opiskelijaryhmä, kun taas fyysisille kv-jaksoille osallistuu huomattavasti pienempi osa opiskelijoista. Digiprojekteissa opiskelijat pystyivät ottamaan hyvin erilaisia rooleja ja kukin toimimaan kykyjensä mukaan; hankkeen aikana nähtiin paljon voimaantumisia ja opiskelijat, jotka eivät aiemmin olleet kuvitelleet kansainvälisyyden koskevan heitä mitenkään, alkoivat nähdä Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksia myös omalta kohdaltaan. Aiemmin pimennossa olleet opiskelijat pääsivät eri tavalla esiin.

Hankkeessa toteutetut alakohtaiset digiyhteistyökokeilut olivat motivoivia sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Ne herättivät kiinnostusta partnerimaan kieleen ja kulttuuriin, sekä halun tutustua partnerikoulun opiskelijoihin ja opettajiin. Digiyhteistyön vaikutuksesta opiskelijat saivat valmiuksia toimia kansainvälisessä työyhteisössä, ja kiinnostus omia kv-mahdollisuuksia kohtaan laajeni yleisesti. Tulokset ovat hämmästyttävän hyviä ottaen huomioon, että hankkeessa ei ollut lainkaan fyysistä opiskelijavaihtoa.

Digitaalinen kv-yhteistyö on myös hyvä tapa harjoittaa kielitaitoa ja kartuttaa digiosaamista. Sekä kielitaitoa että digiosaamista harjoitellaan tarvelähtöisesti ja autenttisessa tilanteessa: osallistujilla on tarve viestiä partnerioppilaitoksen opiskelijoiden/kollegoiden kanssa ja digitaaliset välineet näyttäytyvät mahdollistajina, eivät uusina, rasittavina digiympäristöinä, joita joku vaatii opettelemaan.

Opettajat kokivat, että digiyhteistyötä oli helppo toteuttaa osana omaa opetusta. Osallistuneelle henkilöstölle myös pedagoginen vaihto oli hyvin rikastuttavaa – sitä tapahtui ennen kaikkea fyysisten tapaamisten aikana, mutta myös digiyhteistyössä, ja erityisesti irlantilaisille alakohtaiset digiprojektit antoivat mahdollisuuden kokeilla opiskelijakeskeisempiä toimintatapoja ja antaa opiskelijoille vastuuta.

Hankkeen vaikutuksesta yhteistyö syveni partnereiden välillä. Digitaalista yhteistyötä aiotaan jatkaa ainakin matkailu- ja catering-aloilla. Tulevalla hakukierroksella aiotaan hakea uusia henkilöstövaihtoja, jotta pedagogista vaihtoa päästään jatkamaan ja digiyhteistyötä laajentamaan eri aloille. Partnerintuntemus syveni; huomattiin, että jaettavaa osaamista löytyy paljon puolin ja toisin. Hankkeen vaikutuksesta on toteutettu myös matkailualan opiskelijoiden ryhmävaihto.

Tuotokset

Digitaalisen kv-yhteistyön malli

Kv-digiyhteistyön check-list

Kohderyhmä

Partnerioppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttaja

Dunboyne College of Further Education

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Voimassa 30.11.2030