Siirry sisältöön

Rakennusrestaurointi

Taideteollisuusalan perustutkinto | Artesaani | Restauroinnin osaamisala

Oppilaitos:
Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikata
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Taidealat
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Rakennusrestauroija korjaa vanhaa kunnioittaen

Rakennusrestaurointialan artesaani, rakennusrestauroija, korjaa rakennettua ympäristöä. Hän kiinnittää huomiota erityisesti kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan. Restauroinnissa käytetään perinteisiä materiaaleja ja käsityötapoja ja otetaan huomioon ekologisuus ja kestävä kehitys.

Rakennusrestaurointialan artesaaniopinnoissa opitaan rakentajan, puusepän, maalarin ja sisustajan taitoja. Opinnot sisältävät käytännön työskentelyä sekä oppilaitoksessa että aidoissa kohteissa lähiympäristössä. Entisöitävät työkohteet ovat usein puurakennuksia. Työskentelyssä tärkeää on kohteeseen perehtyminen, jotta voidaan valita siihen parhaiten soveltuvat korjaustavat ja materiaalit.

Valmistuneet rakennusrestauroinnin artesaanit ovat perustaneet omia yrityksiä tai sijoittuneet töihin alan pienyrityksiin. Restauroijia työskentelee alalla myös ohjaus-, opetus- ja neuvontatehtävissä. Verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa on tärkeää.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Taideteollisuusalan perustutkinto, rakennusrestaurointi

  Paikkakunta
  Ikaalinen
  Hakuaika
  05.02.2024 — 31.05.2024
  Koulutus alkaa
  5.8.2024
  Lisätietoa

  Ikaalisissa tarjottava koulutus on restaurointialan osaamisalalalta (rakennusrestaurointi).

  Tutkinnon suorittaneen osaaminen

  Rakennusrestauroija korjaa rakennettua ympäristöä kiinnittäen erityisesti huomiota kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan. Restauroinnissa käytetään perinteisiä materiaaleja ja käsityötapoja ekologisuus ja kestävä kehitys huomioon ottaen.

  Rakennusrestauroija työskentelee erikoisosaajana tai työn ohjaajana toisen palveluksessa tai korjausrakentamisen opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjänä.

  Valmistuneet rakennusrestauroijat ovat perustaneet yrityksiä tai sijoittuneet alan pienyrityksiin. Verkostoituminen heidän välillään on merkittävää. Jatkokoulutusmahdollisuuksia löytyy muun muassa kulttuurin ja tekniikan aloilta esim. yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Mahdollisuus on myös myöhemmin suorittaa restaurointikisällin ammattitutkinto ja restaurointimestarin erikoisammattitutkinto.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy ammattialasta riippuen mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista ja opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Huom! Perusopetuksensa keväällä 2021 tai sen jälkeen päättäneellä toisen asteen koulutus on kokonaan maksutonta.
  Muuta huomioitavaa
  Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun ja ammattialakohtaiset tehtävät. Ennakkotehtävän löydät täältä https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-kasi-ja-taideteollisuusoppilaitos/ennakkotehtavat/
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kenelle koulutus sopii?

Rakennusrestauroijalta vaadittavia ominaisuuksia ovat fyysinen kestävyys, ekologinen ajattelutapa ja perinteiden arvostaminen. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun ja ammattialakohtaiset tehtävät.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opiskellaan monipuolisesti rakennusten entisöinnissä ja restauroinnissa tarvittavia tekniikoita ja perustietoja.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on maksutonta, kustannuksia saattaa tulla jonkin verran työkaluista, työvaatteista, materiaaleista jne. niille, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun ja ammattialakohtaiset tehtävät.

Ennakkotehtävän löydät täältä

Lisätietoja antaa:

Opintotoimisto:
puh. 044 755 4532
ikata@sasky.fi