Siirry sisältöön

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Nuori nainen istuu portailla kannettava tietokone sylissään.
Oppilaitos:
Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus
Koulutustyyppi:
Erikoisammattitutkinto
Teemat:
Liiketoiminta
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Osaamista myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtäviin

Haluatko kehittää osaamistasi liiketoiminnan vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä? Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät monikanavaiset viestintävalmiudet sekä kyky verkostoitua ammatillisesti. Työssäsi pystyt kehittämään liiketoimintaa sekä omaa osaamistasi tavoitteellisesti.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala valmentaa myynnin tai markkinointiviestinnän johtamiseen ja kehittämiseen monikanavaisesti. Kehität osaamistasi muun muassa myynnin johtamisessa ja valikoiman kehittämisessä, saat työkaluja markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä varmuutta alan esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, eli ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa, joka toteutetaan verkkovalmennuksena. Opetuksessa korostuu aiemman osaamisen hyödyntäminen, dialogiin perustuva jakaminen, vertaisoppiminen sekä yhteiskehittely. Teoreettista tietopohjaa laajennetaan luku-ohjelmalla, vierailuilla, valmentajan ja työpaikkaohjaajan sparrauksilla, kohtaamoilla sekä kokeiluilla omassa työssä.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

  Paikkakunta
  Verkkototeutus – Mänttä-Vilppula
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa toimia alan vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hänellä on hyvät monikanavaiset viestintävalmiudet sekä riittävä kielitaito ja hän osaa verkostoitua ammatillisesti. Työssään hän pystyy kehittämään toimintaa sekä omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

  Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, eli ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa, joka toteutetaan verkkovalmennuksena (synkroninen).

  – Opetuksen pedagogisessa viitekehyksessä korostuu aiemman osaamisen hyödyntäminen, dialogiin perustuva jakaminen, vertaisoppiminen sekä yhteiskehittely.

  – Teoreettista tietopohjaa ja osaamista laajennetaan henkilökohtaisella tiedon rakennusohjelmalla, joka sisältää seuraavia elementtejä: luku-ohjelma, vierailut/benchmarking, valmentajan ja työpaikkaohjaajan/mentorin sparraushetket (two to one), kohtaamot, kokeilut omassa työssä.

  – Opinnot koostuvat 13 verkkovalmennuskohtaamisesta, ja henkilökohtaisesta tiedon rakentamisohjelmasta. Valmentajana ja tutkinnon vastuuopettajana toimii Tiina Mätäsjärvi Saskysta.

  Kustannukset
  Oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Kenelle koulutus sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka toimit tai olet siirtymässä itsenäiseksi myyntiedustajaksi ja myyt edustamasi yrityksen tuotteita jälleenmyyjille, suurasiakkaille tai kuluttajille, ja haluat sekä kehittää osaamistasi että osoittaa pätevyytesi virallisella tutkinnolla. Työhösi kuuluu esimerkiksi myyntityön johtamista ja suunnittelua, kaupankäyntiä tai myynninedistämistä.

Koulutuksessa on etua tuotetuntemuksesta, rohkeudesta, hyvistä vuorovaikutustaidoista sekä halukkuudesta oppia.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto suoritetaan oppisopimuksella ja opinnot muodostuvat kaikille pakollisesta tutkinnon osasta vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60osp), sekä kahdesta valinnaisesta, tutkinnon suorittajalle räätälöidystä, omaa työtä kehittävästä tutkinnon osasta. Valinnaisia/räätälöityjä tutkinnon osia ovat:

Opintojen suoritusaika on n. 12-14 kuukautta, sisältäen oppimista työssä sekä 13 oppimistiimin verkkovalmennuskohtaamista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävänä koulutuksena, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään koulutuksen kesto, laajuus sekä valittavat tutkinnon osat. Oma aiempi osaaminen huomioidaan suunnittelussa.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja sen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle. Oppisopimuskoulutus on pääosin opiskelijalle maksutonta. Työantajan edellytetään nimeävän työpaikkaohjaaja opiskelijalle. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän ympäristöissä oman suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Sinua voisi kiinnostaa myös