Siirry sisältöön

Luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | Luontoalan osaamisala

lähikuva nuotiosta
Oppilaitos:
Sasky Ammatti-instituutti Iisakki, Osara
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Luontoala
Hakutyyppi:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Monipuolisesti luonnossa ympäristöä vaalien – luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaajana vastaat elämyksellisen ja turvallisen luontokokemuksen luomisesta asiakkaille. Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä, huolehtia ulkoilureittien kunnossapidosta, tehdä luontoselvityksiä ja hänellä on valmiuksia suorittaa luonnonsuojelualueiden kunnostusta.

Luonto-ohjaaja tuntee hyvin luonnonantimet, luontoympäristön, kulttuurimaisemat, luonnonilmiöt sekä mahdollisuudet erilaisiin luontomatkailuihin alueellaan. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta elävästi sekä luonnon monimuotoisuutta esille tuoden. Ohjaaja osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti sekä kestävän kehityksen mukaisesti. Luontomatkailu ja luonnonvarojen tuottaminen ovat nousevia trendejä ja alalla on uusia mahdollisuuksia.

Luonto-ohjaajana työ on usein kausiluontoista ja vaihtelevaa.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

  Paikkakunta
  Hämeenkyrö
  Hakuaika
  02.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.

  Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

  Paikkakunta
  Hämeenkyrö
  Hakuaika
  20.02.2024 — 19.03.2024
  Lisätietoa

  Saskyssa voi valintansa mukaan suuntautua joko luonnonvaratuottajaksi tai luonto-ohjaajaksi.

  Luonnonvaratuottaja, Luonto-ohjaajaLuonnonvaratuottaja

  Luonnonvaratuottaja kerää ammatissa tarvittavan raaka-aineen luonnosta tai viljelee tuotevalikoimaansa soveltuvia luonnonkasveja. Toimialaan kuuluvat luonnonmarjojen, sienten ja yrttien kotitalouskäyttö sekä niiden kaupallinen poiminta ja jatkojalostus.

  Luonnonvaratuottajia työskentelee luonnontuotealan yrityksissä keruu- ja tuotteistamistehtävissä tai marjojen ja sienien vastaanottopisteissä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia matkailu- sekä hyvinvointiyrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

  Luonto-ohjaaja

  Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

  Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

  Alalla tarvittavia ominaisuuksia:

  kiinnostus luontoon ja ympäristöönvastuullisuusasiakaslähtöisyysitsenäinen työote

  Työpaikkoja:

  oma yritysluonnontuotealan yrityksetjärjestöt ja yhdistykset

  Toimipisteet:

  • Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran maaseutuopetusyksikkö

Kenelle koulutus sopii?

Oletko kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä? Onko kestävä kehitys ja luonnonmukaisesti kuluttaminen sinulle tärkeää? Rentoudutko luonnossa ja haluat myös välittää tätä iloa eteenpäin? Jos vastaat näihin kyllä ja olet vastuullinen, asiakaslähtöinen ja kykenet työskentelemään itsenäisellä otteella sekä sinulla on hyvä fyysinen kunto, luonnonvaratuottajan koulutus voi olla juuri sinua varten.

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea myös ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.

Luonnonvara-alan e-perusteet(siirryt toiseen palveluun)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen 30 osp

Luonnossa Ohjaaminen 40 osp

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoa antaa: