Siirry sisältöön

Koneautomaatioasentaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | Asennuksen ja automaation osaamisala

Metalliosia rivissä puisella alustalla.
Oppilaitos:
Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Kone- ja tuotantotekniikka
Hakutyyppi:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Koneautomaatioasentaja on automaatiolaitteiden asennuksen osaaja

Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän suorittaa mekaaniset ja sähkömekaaniset asennukset oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä turvallisesti työohjeiden ja piirustusten avulla.

Koneautomaatioasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat säädöt, asetukset, ohjelmoinnin ja niihin liittyvät dokumentoinnit. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.

Koneautomaatioasentajia työskentelee metallialan yrityksissä, korjaamoilla sekä teollisuudessa. Kone- ja tuotantotekniikan opintojen ensimmäisen vuoden lopussa opiskelija valitsee, suuntautuuko hän koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi, koneasentajaksi vai koneautomaatioasentajaksi.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneautomaatioasentaja

  Paikkakunta
  Mänttä-Vilppula
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.
  Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän suorittaa mekaaniset ja sähkömekaaniset asennukset oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä turvallisesti työohjeiden ja piirustusten avulla.
  Koneautomaatioasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat säädöt, asetukset, ohjelmoinnin ja niihin liittyvät dokumentoinnit. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.
  Koneautomaatioasentajia työskentelee metallialan yrityksissä, korjaamoilla sekä teollisuudessa. Ensimmäisen vuoden lopussa opiskelija valitsee, suuntautuuko koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi, koneasentajaksi vai koneautomaatioasentajaksi.

  ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:
  • työpiirustusten lukutaito ja hahmotuskyky
  • huolellisuus ja tarkkuus
  • yhteistyötaidot

  TYÖPAIKKOJA:
  • metallialan yritykset
  • korjaamot

  Kustannukset
  Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle.
  Muuta huomioitavaa
  Koulutukseen on jatkuva haku, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen valintaa. Opintojen aloitus joustavasti lukuvuoden aikana.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

  Paikkakunta
  Parkano,Hämeenkyrö,Mänttä-Vilppula,Sastamala
  Hakuaika
  20.02.2024 — 19.03.2024
  Lisätietoa

  Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

  Saskyssa voi valintansa mukaan suuntautua joko koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi.

  Mäntän seudun koulutuskeskuksessa voit lisäksi suuntautua myös koneasentajaksi tai koneautomaatioasentajaksi.

  Asennuksen ja automaation osaamisalan, Koneasentaja

  Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa.

  Koneasentaja toimii erilaisten mekaanisten laitteiden ja koneiden asennus- ja kokoonpanotehtävissä teollisuudessa, korjaamoilla tai asiakkaan tiloissa. Hän työskentelee osana tuotantoa tekemällä kokoonpanoja, asentamalla yksittäiskappaleita tai kone-elimiä sekä osallistumalla huolto- ja kunnossapitotöihin. Asennustyö voi olla sarjatyömaista tai sisältää suurenkin komponentin vianhakua ja vaihtotyötä.

  Tuotantotekniikan osaamisala, Koneistaja

  Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen.

  Koneistaja työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan lastuamalla työpiirustusten mukaisia erilaisia kappaleita ohjelmoimalla ja käyttämällä automaattisia CNC- koneita. Valmistus voi olla yksittäiskappaleiden tekemistä tai sarjavalmistusta. Koneistaja toimii koneenosien koneistustehtävissä sekä valmistettujen tuotteiden mittaus- ja laadunvarmistustehtävissä. Erikokoisia ja eritarkkuusvaatimuksilla koneistettuja osia käytetään kaikkialla kone- ja laiterakennuksessa.

  Tuotantotekniikan osaamisala, Levyseppähitsaaja

  Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

  Levyseppähitsaaja hitsaa, muokkaa ja liittää levyjä. Hän työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan työpiirustusten ja ohjeiden mukaisia erilaisia teräksisiä kappaleita. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset hitsaustyöt, levyjen leikkaaminen ja taivuttaminen. Hän osaa hyödyntää työssään moderneja CNC- koneita ja laitteita. Levyseppähitsaaja toimii metalliteollisuudessa levykappaleiden ja hitsattujen kappaleiden valmistustehtävissä tehden erilaisia teräsrakenteita tai niiden osia. Teräsrakenteita käytetään monipuolisesti erilaisissa koneissa, rakennuksissa ja kulkuneuvoissa.

  Asennuksen ja automaation osaamisala, Koneautomaatioasentaja

  Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän suorittaa mekaaniset ja sähkömekaaniset asennukset oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä turvallisesti työohjeiden ja piirustusten avulla. Koneautomaatioasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat säädöt, asetukset, ohjelmoinnin ja niihin liittyvät dokumentoinnit. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.

  Koneautomaatioasentaja on erikoistunut automaatiojärjestelmiin liittyviin asennustöihin. Hän toimii erilaisten automaatiolaitteisiin liittyvien koneiden ja komponenttien asennus-, kokoonpano- sekä huoltotöihin liittyvissä tehtävissä. Työympäristö voi olla teollisuudessa, korjaamoilla tai asiakkaan tiloissa. Asentajalta vaaditaan myös sähköteknistä osaamista ja sähkötyöturvallisuuden hallintaa. Tuotantoa tai prosessia ohjaavat automaatiojärjestelmät voivat olla hyvinkin laajoja ja monimutkaisia.

Kenelle koulutus sopii?

Koneasentajan ammatissa vaadittavia ominaisuuksia ovat työpiirustusten lukutaito ja hahmotuskyky, huolellisuus ja tarkkuus sekä yhteistyötaidot.

Koulutuksen sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta asennuksen ja automaation osaamisalalta voi valmistua joko koneasentajaksi tai koneautomaatioasentajaksi.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on maksutonta, kustannuksia saattaa tulla jonkin verran työkaluista, työvaatteista, materiaaleista jne. niille, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä