Siirry sisältöön

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Palveluiden neljäs ulottuvuus

Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Erikoisammattitutkinto
Teemat:
Kehittäminen
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Vahvista omia kehittämistaitoja

Tutkintokoulutusohjelma tähtää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja omien kehittämistaitojen vahvistamiseen. Tutkintokoulutusohjelma sopii erityisesti järjestöissä ja yhdistyksissä toimiville kolmannen sektorin asiantuntijoille, mutta myös muille palveluiden muotoilusta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Tavoitteena on oppia kehittämään vaikuttavasti oman organisaation toimintamalleja, palveluja ja prosesseja.  Ohjelmassa opitaan ja haetaan tietoa konkreettisin kokeiluin ja viedään niitä arkeen pysyviksi toimintamalleiksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Tamora Oy:n kehittäjäammattilaisten kanssa. 

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Ammattitaitoa hankitaan omassa työssä oppisopimuksella ja tutkintokoulutuksessa, joka muodostuu 12 pääkaupunkiseudulle sijoittuvasta lähipäivästä (hybridimahdollisuus) sekä digityöskentelystä, sparrauksesta sekä kollegacoachingista. Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähipäivistä ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla.Yrittäjällä tulee olla myös koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus.  Katso lisää oppisopimuksesta klikkaamalla tästä. (avautuu uuteen ikkunaan)

Tule mukaan hakijoille tarkoitettuun tilaisuuteen kuulemaan lisää > 14.2.2024 kello 14.00 – 14.45. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)  

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

Kenelle koulutus sopii?

Valmennusohjelma sopii erityisesti kolmannen sektorin tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja kehittäjille, mutta myös muille palveluiden muotoilusta ja kehittämisestä kiinnostuneille.  Tavoitteena on prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen omassa organisaatiossa. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. 

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja ne mukailevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteita.  

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista: 

Pakolliset tutkinnon osat: 
• Proaktiivinen kehittäminen 90osp 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi: 
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45osp 
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45osp 
• Innovaattorina toimiminen 45 osp 
• Brändin rakentaminen 45 osp  

Koulutuspäivät 2024-2025

25-26.3.2024 MUUTTUVA MAAILMA 

Tulevaisuuslähtöinen kehittäminen & tulevaisuutta rakentavat konseptit ja toimintamallit. Tuotekehittäjänä toimintaympäristön muutoksissa vahvuuksien varassa. Strateginen tekeminen – tuotekehitys organisaation strategian toteuttajana. 

23.4.2024 VAIKUTTAVASTI VERKOSTOISSA 

Tulevaisuuslähtöinen kehittäminen, ketterä kehittäminen ja verkostoissa kehittäminen. Lisäarvon tuottaminen & mahdollisuudet luoda uusia innovaatioita.  

21.5.2024 KETTERÄSTI KEHITTÄEN 

Systeeminen tuotekehitys: prosessin jatkuva arviointi ja parantaminen sekä valmiuden rakentaminen. Valmius toteuttaa peräkkäisiä tai limittäisiä tuotekehitystöitä. 

4.6.2024 INNOVAATTORINA MUUTOKSESSA 

Palveluinnovaatiot, innovaattorina toimiminen ja innovaatioiden vieminen arkeen. Kehittäjän mielellä toimiminen. Innovaatioiden vienti käytäntöön sekä innovaatioiden ja kehittämisen näkyväksi tekeminen. Kestävän kehittämisen- ja kokeilukulttuurin luominen.  

20.-21.8.2025 TULEVAISUUSMUOTOILU 

Käyttäjälähtöinen palvelu, palvelumuotoilu ja palveluiden kehittäminen. Palvelumuotoilun menetelmät ja niiden käyttö kehittämisessä.  

19.9.2024 VAIKUTTAVIA TUOTTEITA 

Tuotteistus ja konseptointi sekä tuotteistettujen palvelujen skaalaaminen laajemmalle. Minä tulevaisuuden tekijänä – tuotekehitystyön vaikuttavuus, merkitys ja taloudelliset vaikutukset.  Asiakkaan ja markkinoiden potentiaali ja asiakkaat innovaatioiden ja kehittämisen lähteinä. 

23.10.2024 BRÄNDI JA HOUKUTTELEVUUS 

Brändin rakentaminen osana organisaation strategiaa. Työnantajamielikuva. Brändi ja brändimääritykset strategian toteuttajana myös verkostoissa.  

10.12.2024 OSALLISTAVA VIESTINTÄ 

Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen – organisaation ja verkoston väliset kohtauspinnat. Viestinnän ja vuorovaikutuksen välineet.  

12.-13.2.2025 OSALLISUUDEN VOIMANNÄYTE 

Oppimispolun loppuleiri, osallisuuden ja uusien menestystarinoiden juhlaa!  

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. 

Oppisopimuksesta lisätietoa antaa

Koulutuksesta lisätietoa antaa

Jenna Kankaanpää, jenna.kankaanpaa@tamora.fi(avautuu uuteen ikkunaan),  

Eeva Roilas, eeva.roilas@tamora.fi(avautuu uuteen ikkunaan)