Työelämässä oppiminen

Työpaikalla järjestettävä koulutus on osa ammatillista tutkintoa. Työelämän taitoja opitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Työpaikalla nimetään vastuullinen ohjaaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Sopimuksen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sitä täydentävät tutkinnon osat.

Työpaikalla järjestettävän koultuksen kokonaisuuden muodostavat tutkintojen sisällöt ja tavoitteet, sekä työpaikan tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot.

Koulutussopimus

  • Opiskelija ei ole työsuhteessa
  • Opiskelijalle ei makseta palkkaa
  • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta
  • Sovitaan tutkinnon osa kerrallaan

Oppisopimus

Oppisopimus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutukseen voi hakea 15 vuotta täyttänyt henkilö. Opiskelija etsii itse työpaikan, jonka jälkeen työnantaja, opiskelija ja oppisopimuspalvelujen edustajasuunnittelevat toteutuksen yhdessä. Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, josta opiskelijalle maksetaan työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimus 

  • Perustuu määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen
  • Opiskelijalle maksetaan palkkaa
  • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta
  • Voidaan sopia tutkinnon osaan tai kerralla koko tutkintoon