Opiskelijoiden matka- ja opintotukiasiat

Ammatti-instituutti Iisakin toimisto auttaa sinua opintoihin liittyvissä matka- ja opintotukiasioissa. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea Kelalta esimerkiksi koulumatkatukea ja opintotukea.

Lisätietoa opintososiaalisista eduista saat oman koulusi opintosihteeriltä sekä Kelan sivuilta

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki 1.8.2021 alkaen

  • Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
  • Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta.
  • Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut (laajennettu oppivelvollisuus) opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 7 km. Opiskelijat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen, voivat saada tukea, jos matka yhteen suuntaan on vähintään 10 km.

Täytä ja tulosta lomake koulumatkatukihakemus KM 1 ja jätä se oppilaitokseesi. Koulumatkatukea ei voi hakea OmaKelassa.

Jos kuljet Matkahuollon linja-autolla, saat oppilaitoksesta ostotodistuksen lipun ostamista varten.

Muista ilmoittaa muutoksista, jos esim. kulkutapa tai matka muuttuu lomakkeella koulumatkatuen muutosilmoitus KM4

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

  • oppilaitokseen hyväksyminen 
  • päätoiminen opiskelu 
  • opinnoissa edistyminen 
  • taloudellisen tuen tarve