Siirry sisältöön

Käsityökoulu Näppärä

Käsityökoulu Näppärä on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä ja muotoilusta. Käsityökoulu Näppärässä opiskellaan käsityötä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan.

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Opinnot luovat edellytyksiä oppilaan myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen sekä tukevat hänen kasvuaan ja itsetuntemustaan. Oppilasta ohjataan eri materiaalien, tekniikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen ilon ja keksimisen avulla. Opinnot kannustavat havainnoimaan ympäristöä ja kulttuurin moninaisuutta sekä innostavat soveltamaan havaintoja omassa työskentelyssä. Oppilasta innostetaan tarkastelemaan käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä uusia oivalluksia.

Opinnot muodostuvat 8-10-vuotiaiden yhteisistä opinnoista (300 oppituntia/3 v) ja 11-15-vuotiaiden teemaopinnoista (200 tuntia/ n. 2,5 v) Opintojen kokonaiskesto on 500 tuntia, jonka jälkeen opinnoista saa todistuksen.

Yhteiset opinnot koostuvat 15 opintokokonaisuudesta ja teemaopinnot yhdeksästä opintokokonaisuudesta. Lisäksi voi opiskella vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia. Kankaanpäässä käsityötaiteen perusopetus toteutetaan yhteistyössä Taitokeskuksen kanssa. Ryhmissä opiskelee 8-9 oppilasta. Uusia opiskelijoita otetaan, kun ryhmiin vapautuu uusia paikkoja. Etusija on jatkavilla opiskelijoilla.

Katso esittely tästä(siirryt toiseen palveluun)

Käsityökoulun opetussuunnitelma 2018

Tietoa kurssimaksuista

Lisätietoa käsityötaiteen perusopetuksessa.(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Lisää tietoa taiteen perusopetuksesta.(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Ilmoittautuminen

Ryhmät alkavat elokuussa ja niille voi ilmoittautua elokuun alusta puhelimitse. Alkaneisiin ryhmiin voi kysellä vapaita paikkoja toimistolta.

Parkano, toimisto, puh. 044 045 5510
Kankaanpää, toimisto, puh. 044 580 0520