Siirry sisältöön

3D Boosti

Aikataulu

1.10.2014 – 30.6.2017

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Sasky) oppilaitokset, joten varsinaisen kohderyhmän muodostavat oppilaitosten henkilökunta ja yhteisen kehittämisyhteistyön kautta alueen yritykset ja niiden henkilöstö.

TTY:n osalta kohderyhmänä ovat erityisesti tutkimusryhmät, jotka voivat hyödyntää uutta valmistusmenetelmää tutkimus- ja kehitystöissään.

Pirkanmaan alueen yritykset muodostavat tärkeän kohderyhmän hankkeen toiminnassa. Hankkeen valmisteluvaiheessa on kutsuttu toiminnasta kiinnostuneita yrityksiä koolle ja aloitettu 3D-yhteistyöverkoston toiminnan organisointi. Pirkanmaalaiset yhteistyöverkoston (TTY, TAMK, TREDEA, Sasky) kautta alueen yrityksille mahdollistetaan hyvät edellytykset hankkia tietoa ja osaamista.

Tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan pirkanmaalaisen elinkeinotoiminnan teknologiaharppaus 3D-tulostuksen avulla. Hankkeessa määritetään ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisen siirtoon. Niistä saatava uusi tietämys voidaan siirtää nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja soveltuvin voidaan valita kohteeseen.

Yritykset voivat kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan lisääntyneen tiedon myötä ja ottaa käyttöön 3D- teknologiaa niin tuotekehityksen kuin tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Yritysten kilpailukyky ja kannattavuus paranevat kustannustehokkuuden kasvaessa.

Hankkeen toimilla on tavoitteena tehdä kehittämistyötä noin 20 – 30 yrityksen kanssa (kehittämissuunnitelmat ja demoamiset eri rahoituksilla hankituilla laitteistoilla). Tämän lisäksi järjestetään vielä laajemmalle määrälle yrityksiä suunnattavia seminaareja ja yleisiä infotilaisuuksia.

Tavoiteltavat tulokset

Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä (Mittari: jatkuuko yhteistyö projektin päätyttyä). Hankkeen aikana muodostuu verkosto, joka sisältää erilaisia toimijoita, jotka kattavat kaikki 3D-tekniikkaan liittyvät osaamisalueet: perustutkimuksen, kehittämisen, integroinnin, testauksen ja soveltamisen. Tämän verkoston tehokas toiminta mahdollistaa uusien innovaation syntymisen, ei vain teknologisesti vaan myös soveltamisen uusina kohteina (uudet innovaatioaihiot/10 kpl).

  1. Tuoda julki projektissa saatuja kokemuksia mm. järjestämällä erilaisia informaatiotilaisuuksia, seminaareja, tapahtumia, tutustumismatkoja alan kansainvälisille messuille (yhteistyö yritysten kanssa).
  2. Organisoida alueellisesti alan tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta tehokkaaseen yhteistyöhön siten, että 3D- tekniikan laajempi käyttöönotto nopeutuu teollisuudessa (uusia laitteita hankittu/kpl).
  3. Luoda alan korkeinta osaamista ja siirtää syntyvää osaamista ja parhaita käytäntöjä yrityksiin sekä edistää osaamisen kaupallista hyödyntämistä (immateriaalioikeudet, lisensiointi, uudet spin-off yritykset/kpl).
  4. Vauhdittaa suomalaisen ja erityisesti alueellisen pk-teollisuuden valmistusteknistä osaamista sekä nostaa yritysten ja tuotteiden kilpailukykyä ja jalostusarvoa (osallistuvat yritykset/kpl).
  5. Kehittää yhdessä yritysten kanssa uusia valmistusteknisiä ratkaisuja ja avata näin kasvumahdollisuuksia loppukäyttäjä- sekä laite- ja järjestelmätoimittajayrityksille (uudet t&k-työpaikat/kpl).
  6. Vahvistaa asemaa kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä ja kansainvälisissä verkostoissa ja hankkia kansainvälistä tutkimusrahoitusta (osallistumiset uusiin hankkeisiin/kpl).

Yhteystiedot

Yritysten yhteydenotot välittyvät verkostoon (Sasky, TTY ja TAMK) seuraavan yhteyden kautta:

Saskyn 3D tulostuspalvelu
puh. 040 826 3120
sähköposti: 3dtulostus(at)sasky.fi

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Voimassa 30.6.2023