Siirry sisältöön

3D InDesigner

Aikataulu

1.9.2017 – 31.12.2019

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on muodostaa yrityksille suunnitteluekosysteemi, joka kasvattaa yritysten osaamista erityisesti 3D-tulostukseen liittyvissä asioissa, sekä synnyttää yrityksille uusia innovaatioita ja kilpailukykyä.

Päätavoitteeseen päästään seuraavin tavoittein:

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ja tulokset

Yrityksille tarjottavien koulutusten avulla lisätään teollisuuden osaamista ja kykyä hyödyntää 3D-suunnittelun mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja edistetään yritysten investointeja liittyen 3D-teknologiaan. Hankkeessa järjestetään laiteläheisiä seminaareja sekä innovatiivisia työpajoja kaikkien toteuttajien laiteympäristöissä.

Toimenpiteet vuositasolla

2017: Nimetään hankkeessa toimivat vastuulliset pääkäyttäjät sekä hankkeen projektikoordinaattori. Käynnistetään projektiryhmän toiminta ja hankeverkoston yhteistyö. Järjestetään yrityksille tapaamisia ja kerrotaan hankkeen mahdollisuuksista. Kartoitetaan ja kirjataan yritysten yksityiskohtaisia 3D-suunnitteluun liittyviä tarpeita.

2018: Järjestetään yrityksille tapaamisia ja kerrotaan hankkeen mahdollisuuksista. Kartoitetaan ja kirjataan yritysten yksityiskohtaisia 3D-suunnitteluun liittyviä tarpeita. Järjestetään hankkeen toimenpiteitä tukevia tilaisuuksia ja koulutuskokonaisuuksia. Ostetaan mahdollisilta ulkopuolisilta organisaatioista 3D-suunnittelun erityisosaamista.

Hankeverkoston tiivis yhteistyö jatkuu. Viestintä ja kohdennettu markkinointi korostuvat.

2019: Hankeverkoston tiivis yhteistyö jatkuu edelleen. Järjestetään hankkeen toimenpiteitä tukevia tilaisuuksia ja koulutuskokonaisuuksia. Ostetaan mahdollisilta ulkopuolisilta organisaatioista 3D-suunnittelun erityisosaamista. Yritysten yksityiskohtaisen 3D-osaamisen kehittäminen. Hankkeen raportointi sekä arvioinnin tulosten analysointi.

3D InDesigner –hanke on pilottiluonteinen. Hankkeen jälkeen Pirkanmaalla toimii vahva 3D-suunnitteliosaajaverkosto, joka jakaa tietoa verkoston sisällä ja viestii siitä aktiivisesti uusille toimijoille. Toiminta jatkuu organisaatioiden normaalin toiminnan yhteydessä. Yrityksille voidaan tarjota koulutuspalveluja sekä toteuttaa 3D-tulostusta ja -skannausta.

Hankkeen toteutuksen vastuuhenkilöt Saskyssa

Tero Taskila ja Jarno Haapaniemi

Päätoteuttaja

TAMK

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Aino-Riitta Joutsen, aino-riitta.joutsen(at)sasky.fi

Rahoittaja

ESR

Voimassa 31.12.2025 saakka