Siirry sisältöön

3D Invest

Aikataulu

1.3.2015 – 30.6.2017

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Sasky) oppilaitokset. Näiden toimijoiden tiloihin rakennetaan erilaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjä, jotka mahdollistavat 3D-tulostuksen monipuolisen tutkimuksen ja opetuksen sekä soveltamistoiminnan.

Tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan pirkanmaalaisen elinkeinotoiminnan teknologiaharppaus 3D-tulostuksen avulla, eli mahdollistetaan 3D Boosti -hankkeessa toteutettava kehittämistyö.

Tavoitteena on hankkia uutta 3D -tekniikkaa ohjelmineen ja oheislaitteineen. Näiden hankittavien laitteistojen kautta Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä.

Hankkeessa tehdään kaikkiin kolmeen toimintayksikköön ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisensiirtoon hankkimalla tarvittavat laitteistot. Niistä saatava uusi tietämys voidaan siirtää nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja niistä soveltuvin voidaan valita kulloiseenkin kohteeseen.

Yritykset voivat kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan lisääntyneen tiedon myötä ja ottaa käyttöön 3D- teknologiaa niin tuotekehityksen kuin tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Yritysten kilpailukyky ja kannattavuus paranevat kustannustehokkuuden kasvaessa.

Hankkeen laitteistoilla on tavoitteena tehdä yritysten kehittämissuunnitelmiin (tehdään osana 3D Boosti -hanketta) liittyvät tulostuksen demoamiset noin 20-30 yrityksen kanssa. Tämän lisäksi järjestetään vielä laajemmalle määrälle yrityksiä mahdollisuus tutustua laitteistojen ominaisuuksiin.

Tavoiteltavat tulokset

  1. Laitteistojen yksityiskohtainen määrittäminen
  2. Teknisten speksien laatiminen ja vastaanottovaatimusten määrittäminen
  3. Hankintojen kilpailutus
  4. Hankintojen toteutus, sopimukset jne
  5. Laitteistojen perehdytys ja käyttökoulutus. 3D -hankekokonaisuus sisältää laitteiden pääkäyttäjille max. 5 päivää laitetoimittajan/vastaavan asiantuntijan antamaa laitteistoperehdytystä ja max 5 päivää/laite pääkäyttäjän muulle toteuttajaorganisaatioiden henkilöstölle antamaa perehdytystä.

Yhteystiedot

Yritysten yhteydenotot välittyvät verkostoon (Sasky, TTY ja TAMK) seuraavan yhteyden kautta:

Saskyn 3D tulostuspalvelu
puh. 040 826 3120
sähköposti: 3dtulostus(at)sasky.fi

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pirkanmaan liitto

Voimassa 30.6.2023