Rahoittaja Erasmus+.
Rahoittaja Erasmus -VET.

All for one 6

Aikataulu

1.8.2020 – 31.7.2022

Hankkeen kuvaus

Lukuvuosien 2021-2023 liikkuvuusjaksoihin on Saskyssa käytössä All for One and One for All 6 –hankkeen apurahat. Hankkeen koko budjetti on 158 214 euroa, josta Erasmus + -rahoituksen osuus on 131 214 euroa. Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa yhteensä 81 ulkomaanjaksoa, josta henkilöstön jaksoja on 28 ja 53 opiskelijoiden.

 All for One and One for All 6 –hankkeessa tavoitteena on:

  • Opiskelijaliikkuvuuden piristäminen tarjoamalla opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia osallistua vaihtojaksoille ryhmässä ja/tai opettajan tuella sekä lisätukea vähävaraisille
  • Uusien yhteistyökuvioiden luominen eri aloilla
  • Kansainvälisessä työympäristössä toimimisen tutkinnon osan jalkauttaminen ja kv-jaksoja varten kehitetyn Moodle-kurssin pilotointi
  • Kv-jaksojen HOKSauksen kehittäminen, jotta kv-jaksot saadaan entistä paremmin integroitua osaksi opiskelijoiden tutkintoa

Koronatilanteen vuoksi uutena kehittämiskohteena hankkeessa tutkitaan myös virtuaalisen liikkuvuuden mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa toteutetaan muuta kansainvälisyyteen liittyvää kehittämistoimintaa ajankohtaisten kehittämistarpeiden mukaan.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Saskyn pääpartnerit

Saskyn partnerit ovat seuraavista maista: Saksa, Espanja, Malta, Viro, Unkari, Latvia

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Erasmus + -ohjelma

Voimassa 31.7.2028