Siirry sisältöön

All for One and One for All

Aikataulu

1.8.2014 – 31.7.2016

Hankkeen kuvaus

EU- rahoitteinen Erasmus + liikkuvuushanke, jossa ovat mukana kaikki Saskyn ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset. Hankkeen kokonaisbudjetti on 149 640 euroa ja siinä on 74 apurahaa opiskelijoille seitsemään eri Euroopan maahan ja 9 apurahaa opettajille. Opiskelijavaihtojen kesto vaihtelee 4 – 12 viikon välillä.

Kohderyhmä

Saskyn kaikkien oppilaitosten ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat, opettajat sekä Saskystä vastavalmistuneet opiskelijat (vuosi valmistumisen jälkeen).

Tavoitteet

Opiskelijoiden osalta tavoitteena on parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja kehittää heidän osaamistaan monipuolisesti:

Tavoitteena on myös saada kaikki tämä osaaminen entistä paremmin esille opiskelijan tutkintoon kehittämällä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käytänteitä Saskyssä. Organisaatiotasolla tavoitteena on kehittää yhteiset käytänteet opiskelijavaihdon toteuttamiseen muutenkin, tehostaa kansainvälisyystoimintaa vertaisoppimisen keinoin sekä jakaa partneriverkosto koko Saskyn käyttöön. Organisaatiotason tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen merkitys on kv-tiimin toiminnalla sekä opettajavaihdoilla, joille osallistuu yleensä vähintään kaksi henkeä Saskyn eri oppilaitoksista.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Voimassa 31.7.2022 saakka