Siirry sisältöön

Back to Basics

Aikataulu

1.8.2014 – 31.12.2015

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Saskyn opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat, tukipalveluhenkilöstö, työelämän edustajat, amos-toimielin, johtoryhmä ja ky-hallitus.

Tavoitteet

Kehittää ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta saadun palautetiedon hyödyntämisen laatua koulutuksen järjestäjän pedagogisen toiminnan kehittämisessä ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvien osapuolten osaamista (opiskelijat, opettajat, työelämän edustajat, oppilaitosten tukipalveluhenkilöstö, oppilaitoksen pedagoginen johto ja esimiehet).

Tavoiteltavat tulokset

  1. Ammattiosaamisen toimielimen/toimikunnan valvontatehtävän tueksi ja toiminnan laadun parantamiseksi on kehitetty ammattiosaamisen näyttöjen laadullisen ja määrällisen tiedon keruun työkalu. Työkalun avulla voidaan tutkia ammattiosaamisen näyttöjen toteutumista oppilaitoskohtaisesti, opetuspiste/toimipistekohtaisesti, alakohtaisesti ja opetuspisteittäin alakohtaisesti.
  2. Ammattiosaamisen toimielin on laatinut ammattiosaamisen näyttöihin liittyen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Toteutumisen seurantaa varten kehitetään kohdassa 1. mainittu työkalu.
  3. Työpaikalla toteutettavien ammattiosaamisen näyttöjen määrä on lisääntynyt ja oppilaitoksessa suoritettujen vastaavasti vähentynyt.
  4. Erityistä tukea tarvitseville nuorille on etsitty ja luotu uudenlaisia malleja työpaikalla tapahtuvien ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseen.

Lisäksi: Arviointisuunnitelmien päivittämisen myötä oppimis- ja arviointiprosessi selkeytyy kaikkien osapuolten näkökulmista katsottuna. Näytöt siirtyvät yhä enemmän työelämään ja tarvittaessa arviointia täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Toimielimen toiminta tehostunut (alakohtaiset vierailut näytöissä).

Päätoteuttaja

Savon koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Mari Järvenpää, mari.jarvenpaa(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 31.12.2022 saakka