Digitutor

Aikataulu

4.11.2016 – 31.12.2017

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

  • Toisen asteen ammatillisessa koulutusorganisaatiossa työskentelevät ja opiskelevat henkilöt
  • SASKY koulutuskuntayhtymän henkilöstö ja opiskelijat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamat uudet työskentelytavat ja mallit paremmin hyötykäyttöön 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Osatavoitteet

  1. Opetuksen pedagoginen kehittäminen
  2. Digitutor – toimintamallin, jossa henkilöstön ja opiskelijoiden digiosaamista hyödynnetään ja levitetään oppilaitoksessa, oppilaitoskohtainen kehittäminen ja kuvaaminen
  3. Opiskelijoiden digitalisaatioon liittyvän osaamisen hyödyntäminen
  4. Oppilaitoksen tietohallinnon ja opettajien välisen vuorovaikutuksen lisääminen
  5. Turvallisen kehittämisen ilmapiirin ja kulttuurin luominen opettajille osaamisperusteisten oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen käyttöönotossa

Päätoteuttaja

Saimaan ammattiopisto Sampo

Yhteistyökumppanit

  • SASKY koulutuskuntayhtymä
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE)

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus

Voimassa 31.12.2021 saakka