edu3D.fi – 3D tulostus ammatillisessa koulutuksessa

Aikataulu

21.5.2014 – 31.12.2015

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän hyvinvointiteknologi- ja artesaaniopiskelijat sekä heidän opettajansa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa opetushenkilöstön 3D-tulostuksen perusosaamista ja kytkeä 3D-tulostuksen perusteet soveltuvin osin osaksi opetussuunnitelmia. 3D-tulostuskokonaisuudet suunnitellaan työelämälähtöisesti ja pilotoidaan hyvinvointiteknologi- ja artesaaniopiskelijoiden opinnoissa. Hankeverkoston avulla on tarkoitus kartoittaa, kuinka 3D-tulostus soveltuu otettavaksi käyttöön muiden koulutuskuntayhtymän alojen opetuksessa ja opintokokonaisuuksissa.

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeeseen osallistuvat opettajat hallitsevat 3D-tulostuksen perusteet ja osaavat hyödyntää 3D-tulostamista osana alojensa opetusta. Hankeverkoston ansiosta he tuntevat 3D-tulostuksen mahdollisuudet myös muilla aloilla.

Hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu yhdessä työelämäyhteistyökumppanin 3D-tulostusta hyödyntävä opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuden suoritettuaan hyvinvointiopiskelijat ymmärtävät 3D-tulostimien antaman hyödyn yksilöllisten apuvälineiden prototyyppien tuottamisessa.

Artesaaniopiskelijat ymmärtävät opintokokonaisuuden suoritettuaan pikavalmistuksen merkityksen tuotekehityksessä ja osaavat suunnitella, tulostaa ja viimeistellä prototyyppejä hyödyntäen 3D-tulostimia.

Päätoteuttaja

Jyväskylän ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

 • Ammattiopisto Tavastia
 • Etelä-Savon ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Koulutuskeskus Sedu
 • Kouvolan aikuiskoulutuskeskus
 • Lapin ammattiopisto
 • Sasky koulutuskuntayhytmä
 • Omnia
 • Oulun seudun ammattiopisto
 • Oulun seudun ammattiopisto
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Sataedu
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
 • Vaasan ammattiopisto
 • Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus

Voimassa 31.12.2022 saakka