Siirry sisältöön

edu3D.fi – 3D tulostus ammatillisessa koulutuksessa

Aikataulu

21.5.2014 – 31.12.2015

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän hyvinvointiteknologi- ja artesaaniopiskelijat sekä heidän opettajansa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa opetushenkilöstön 3D-tulostuksen perusosaamista ja kytkeä 3D-tulostuksen perusteet soveltuvin osin osaksi opetussuunnitelmia. 3D-tulostuskokonaisuudet suunnitellaan työelämälähtöisesti ja pilotoidaan hyvinvointiteknologi- ja artesaaniopiskelijoiden opinnoissa. Hankeverkoston avulla on tarkoitus kartoittaa, kuinka 3D-tulostus soveltuu otettavaksi käyttöön muiden koulutuskuntayhtymän alojen opetuksessa ja opintokokonaisuuksissa.

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeeseen osallistuvat opettajat hallitsevat 3D-tulostuksen perusteet ja osaavat hyödyntää 3D-tulostamista osana alojensa opetusta. Hankeverkoston ansiosta he tuntevat 3D-tulostuksen mahdollisuudet myös muilla aloilla.

Hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu yhdessä työelämäyhteistyökumppanin 3D-tulostusta hyödyntävä opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuden suoritettuaan hyvinvointiopiskelijat ymmärtävät 3D-tulostimien antaman hyödyn yksilöllisten apuvälineiden prototyyppien tuottamisessa.

Artesaaniopiskelijat ymmärtävät opintokokonaisuuden suoritettuaan pikavalmistuksen merkityksen tuotekehityksessä ja osaavat suunnitella, tulostaa ja viimeistellä prototyyppejä hyödyntäen 3D-tulostimia.

Päätoteuttaja

Jyväskylän ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus

Voimassa 31.12.2022 saakka