Siirry sisältöön
Rahoittajan logot, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Eläytyen osalliseksi

Aikataulu

1.9.2019 – 31.8.2022

Hankkeen kuvaus

Eläytyen osalliseksi -hanke pyrkii monen toimijan yhteistyössä vastaamaan ylisukupolvista kuormaa kantavien nuorten koulutukseen, tulevaisuuden työelämään ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Yhteistyön tavoitteena on täydentää muita olemassa olevia palveluita ja kehittämishankkeita sekä tavoitella kohderyhmälle mahdollisuuksia tunnistaa omia voimavarojaan/esteitä liittyen työhön, toimintakykyyn ja koulutukseen. Yhteishankkeessa kehitetään tähän tarpeeseen eläytymisen keinoja hyödyntävä toimintamalli, joka palvelee yksilöllisesti nuoren arjessa selviytymistä, sosiaaliseen osallisuuteen liittyvissä haasteissa ja tukee hyvinvointia. Ehkäisevä työ vaatii monen toimijan yhteistyötä ja palveluiden jalkautumista sinne, missä asiaan voidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaikuttaa-koulutuksen ja sen nivelvaiheiden yhteydessä toiselle asteelle siirryttäessä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen on tässä työssä myös tärkeässä roolissa.

Tulokset ovat yhteishankkeen yhteiset: Interventioiden tarjotin, nuorten osallisuuden kokemuksen käynnistyminen tai lisääntyminen, asiakaslähtöinen interventioiden vahvuuksien ja puutteiden tunnistaminen, sitoutumisen lisääntyminen koulutukseen, interventioiden ja palveluiden kehittyminen sekä yhteinen ymmärrys ennaltaehkäisevän työn menetelmistä ja tarpeista.

Pitkän aikavälin vaikutuksena on ylisukupolvisen kuorman väheneminen ja tätä kautta vähentynyt riippuvuus toimentulojärjestelmistä. Pilotoitu ja testattu palvelumalli, joka otetaan käyttöön alueellisesti, sekä Saskyn ohjaushenkilöstön ohjausosaamisen kehittyminen ja monipuolistuminen. Hankkeen tulokset ovat alueellisuuden lisäksi hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Päätoteuttaja

TUNI / Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin, Lasten ja nuorten säätiön, Mielen ry:n, Kaupunkilähetys ry:n ja muiden ennaltaehkäisevää työtä tekevien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Kirsi Nikali-Rauva, kirsi.nikali-rauva(at)sasky.fi
Jaana Heino, jaana.heino(at)sasky.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Voimassa 31.12.2028 saakka