Siirry sisältöön

Aikataulu

31.12.2020 – 30.12.2022

Hankkeen kuvaus

ERASDG eli Education Requires the Appliance of Sustainable Development Goals -hankkeen koko budjetti on 299 866 euroa, josta Saskyn osuus on 42 968 euroa. Hanke on Erasmus+ KA2 -hanke, eli se on EU-rahoitteinen kansainvälinen kehittämishanke.

Hankkeen teemana on kestävä kehitys ja se kohdentuu luonnonvara-alalle. Taustalla ovat YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet 12 ja 13 vastuullisesta kuluttamisesta ja tuottamisesta, sekä ajatus siitä, että yksittäiset opiskelijat ja alan yrittäjät kokevat ahdistusta ja lamaannusta näiden valtavien globaalien ongelmien edessä. Tulevaisuuden toivo on kuitenkin ennen kaikkea nuorissa, joihin pitää valaa uskoa, että yhdessä voimme vaikuttaa asioihin. Nuorille pitää antaa myös näiden ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat taidot ja verkostot, ja lisäksi positiivinen kokemus yhteisöllisestä ongelmanratkaisusta sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Jotta myös tulevilla opiskelijasukupolvilla olisi nämä eväät ongelmien ratkaisemiseen, pitää kehittää ammatillista koulutusta.

Siksi hankkeen tavoitteita ovat:

  1. Opiskelijoiden voimaannuttaminen kestävään kehitykseen liittyvien ongelmien ratkaisijoiksi
  2. Alan ammatillisen koulutuksen kehittäminen levittämällä opiskelijakeskeisiä menetelmiä sekä tuomalla koulutukseen enemmän työelämäyhteistyötä ja tosielämän haasteiden ratkaisua
  3. Hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten ratkaisujen jakaminen

Hankkeessa pidetään kv-workshopeja, joissa haastetaan opiskelijat ratkomaan paikallisten yrittäjien aitoja ongelmia kv-tiimityössä. Workshopit pidetään hyödyntäen isännöivän partnerin opiskelijakeskeisiä menetelmiä; workshopeihin kokoontuvien opettajien tehtävänä on opiskella ko. menetelmiä ja miettiä, miten niitä voisi soveltaa omassa organisaatiossa tai omassa maassa. Lisäksi workshopeissa tutustutaan paikallisten yrittäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin, joita jaetaan toisille yrityksille.

Hankkeessa jaettavien opetusmenetelmien käyttöönottoa tuetaan kehittämällä opas, joka esittelee ko. menetelmät ja antaa vinkkejä siihen, miten niitä voisi soveltaa eri maissa. Lisäksi tuotoksiksi kootaan partnereiden esittelemät kestävään kehitykseen liittyvät hyvät käytännöt, paikallisten yrittäjien antamat kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ja opiskelijatiimien kehittämät ratkaisuehdotukset näihin haasteisiin. Hankkeen tulosten levittämistä tukee oleellisesti Europea-verkosto, johon kuuluu yli 1000 luonnonvara-alan oppilaitosta ympäri Eurooppaa, sekä kunkin partnerin omat yritysverkostot.

Päätoteuttaja

Green Academy Tanskasta (ammatillinen oppilaitos)

Yhteistyökumppanit

Saskyn lisäksi hankkeessa yhteistyökumppaneina on:

Kaikkiaan hankkeessa on 9 partneria.

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Erasmus + -ohjelma. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Voimassa 31.7.2028