Siirry sisältöön

Eurotopia

Aikataulu

1.9.2019-31.8.2021

Hankkeen kuvaus

Eurotopia-hankkeeseen osallistuu Saskysta Ikaalisten lukio. Hankkeessa on mukana lukiot Saksasta, Itävallasta, Italiasta ja Liettuasta.

Hankkeen tavoitteena on kestävään kehitykseen liittyvien asioiden vertailu eri Euroopan maissa ja tietoisuuden lisääminen kestävästä elämäntavasta. Ihmisten asenteisiin pyritään vaikuttamaan lisäämällä ymmärrystä mm. jätteiden ja energiankulutuksen vähentämisen tarpeellisuudesta. Lukiot lähestyvät aiheita oman kuntansa ja maansa näkökulmasta käsin.

Kaksivuotisen hankkeen aikana kokoonnutaan opiskelijaworkshopiin kerran jokaisessa maassa. Workshopit kestävät viikon ja niihin osallistuu kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa kustakin maasta. Workshopien teemoina on: ympäristön säästäminen, yleisen tietoisuuden luominen, jätteiden määrän vähentäminen, energian säästö, ympäristöystävällinen ruoka sekä roskien muuttaminen taiteeksi.

Workshopit rakentuvat aina samalla tavalla: ennakkotehtävänä opiskelijat luovat esityksen ko.  aiheesta, jossa he esittelevät oman asuinkuntansa, koulunsa tai maansa tilannetta. Ne esitellään workshopin alussa ja niiden pohjalta opiskelijat laativat ryhmissä keinoja kestävän elämäntavan edistämiseen. Aiheista työstetään konkreettisia tuotoksia, kuten tietoiskuja, videoita ja postereita, joita opiskelijat esittelevät jatkossa omilla asuinalueillaan.

Opiskelijat ja opettajat  lumikenkäilemässä ja tutustumassa paikalliseen luontoon Itävallan Mittersillissä.

Päätoteuttaja

Saksalainen oppilaitos

Lisätietoja

Susanna Järvi, susanna.jarvi(at)sasky.fi

Rahoittaja

Erasmus + -ohjelma

Voimassa 31.8.2027