Rahoittaja, Aluehallintovirasto. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

GetUp and KeepGoing!

Aikataulu

1.8.2019 – 30.6.2020

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

 • GetUp and KeepGoing! -hanke jatkaa, kehittää sekä vakinaistaa liikkuva opiskelu -toimintaa (GetUp! -hanke 2017-2018, GetUp YouMove! -hanke 2018-2019) SASKY koulutuskuntayhtymässä.
 • Kehittää pysyviä matalan kynnyksen, opiskelijoita monipuolisesti aktivoivia toimintamalleja oppilaitosten normaaliin arkeen.
 • Herättää ja ylläpitää tietoisuutta aiheesta laajalti, tehdä oppilaitoskohtaisia aktivisuutta sekä toiminnallisuutta lisääviä ja tukevia hankintoja.
 • Kehittää ammattiosaajan työkykypassin opintokokonaisuutta ja laajempaa käyttöönottoa integroituna ammatilliseen koulutukseen.
 • Järjestää aikaa oppilaitosten asiantuntijoiden keskinäiselle verkostoitumiselle ja ideapajoille sekä tarjota henkilöstölle koulutusta yhteistyökumppaneiden ja erilaisten järjestöjen kautta.
 • Kartoittaa ja kehittää moniammatillista yhteistyötä.
 • Laajentaa teknologian käyttöönottoa henkilöstön ja opiskelijoiden liikkeen lisääjänä.
 • Lisätä toimintojen toteuttamisessa yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja huomioida tasa-arvoisuutta.
 • Erityisenä hankkeen kehittämiskohteena on uusi Saskyn Ikaalisten IDEA-kampus, jossa yhdistyivät ammatillinen koulutus ja Ikaalisten kaupungin lukio-opetus vuoden alussa 2020. Toiminnassa huomioidaan myös kampuksella jo toimiva eSport-koulutus ja sen tuomat mahdollisuudet.

Toimenpiteet

 • Eri kanavien kautta jaetut motivoivat tietoiskut ja luennot, joihin voi osallistua koko henkilöstö ja opiskelijat.
 • Toimijoiden säännölliset tapaamiset ja ideoiden jako.
 • Ammatillisten opettajien tietoisuuden lisääminen mm. toiminnallisesta opetuksesta, liikkeen lisäämisestä arkeen ja taukoliikunnasta eri menetelmin
 • Halukkaiden opiskelijoiden koulutus vertaismentorointitoimintaan (liikuntatutor), jolloin he voivat osana opintojaan toimia oppilaitoksen liikuntaan aktivoivien toimintojen vastuuhenkilöinä yhteistyössä liikunnan opettajien kanssa.
 • Oppilaitosten varustelu aktiivisuutta edistävillä ratkaisuilla.
 • Vapaa-ajan toiminnan matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksista kartoittaminen ja niistä tiedottaminen.
 • Liikunnallisten teemapäivien / teemaviikkojen toteutus.
 • Vihapuhetta, kiusaamista ja rasismia vastaan järjestetyt tilaisuudet.
 • Teknologian laaja ja monipuolinen hyödyntäminen kaikissa aktiivisuutta edistävissä toimissa.

Tavoiteltavat tulokset

Opiskelijoiden aktiivisen elämäntavan/koulutuspäivän tukeminen, toteuttaminen ja kehittäminen on integroitunut ammatilliseen koulutukseen ja on osa oppilaitoksien normaalia arkea. Toiminnalle tavoitellaan johdon sitoutumista ja tavoiteltavana tuloksena on vuosittaiset toteutussuunnitelmat, toiminnan koordinointi ja resursointi. Työkykypassin suorituksia ja opintoja kehitetään edelleen. Passin kehittämistyössä toimii yhteistyössä Sasky koulutuskuntayhtymän ja oppilaitoksen johto, opettajat ja SAKU ry. Koko henkilöstö on mukana esimerkillään ja toiminnallaan aktiivisessa työ- ja koulupäivässä.

Kehittämistyötä tehdään aktiivisesti mm. seurojen, hankkeiden ja yritysten kanssa:

 • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • Soveli ry
 • Vierumäki
 • Ehyt ry
 • SAKU ry
 • Punainen kortti rasismille –hanke

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Ikaalisten kaupunki, lukiokoulutus

Lisätietoja

Marianna Kuusikko, marianna.kuusikko(at)sasky.fi
puh. 040 486 5191
Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi
puh. 044 755 4455

Rahoittaja

Avi, Aluehallintoviraston veikkausvoittorahoista myönnetty valtionavustus.

Voimassa 30.6.2026 saakka