Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

HOOP! – Hyvinvointitoiminnalla ja ohjauksella opiskelukykyä paremmaksi

Aikataulu

24.9.2021-30.7.2023

Hankkeen kuvaus

Opetushallitus tukee lukiokoulutuksen järjestäjiä valtion erityisavustuksella, jota sai hakea koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi. Saskyn kolme lukiota Ruovesi, Ikaalinen ja Pirkanmaan aikuislukio hakivat rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi.

HOOP! -hankkeen tarkoituksena on oppimisen tukeminen ja oppimisvajeen paikkaaminen, hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointivajeen vähentäminen. Oppimisen tukitoimet kohdentuvat koronapandemiasta aiheutuneisiin oppimisen ja opiskelun etenemisen haasteisiin. Toimenpiteillä tavoitellaan monimuotoisuutta, saavutettavuutta ja opiskelijalähtöisyyttä.

Kaikilla hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijan kykyä opiskella. Edistämällä opiskelukykyä parannetaan opintojen etenemistä, osaamista ja jatko-opintoihin siirtymistä.

Tavoitteet

Opiskelijoiden hyvinvointi halutaan huomioida opiskelijoiden henkilökohtaisen oppimisen ohjauksella sekä hyvinvoinnin tukemisella. Tuen piiriin tavoitellaan erityisesti heikommassa asemassa olevia opiskelijoita, joilla on ongelmia opiskelun sujumisen tai mielenterveyden kanssa.

Hankkeessa tuetaan opiskelijoiden sosiaalisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä henkistä ja fyysistä jaksamista monipuolisilla toimenpiteillä.

Toisena tavoitteena on tunnistaa koronapandemiasta aiheutuneet oppimisen haasteet ja kohdistaa toimenpiteitä ja tukea näihin haasteisiin. Opiskelijat saavat tarvittaessa kaipaamaansa tukea opinnoissa suoriutumiseen. Toimenpiteet valitaan tukitarve- ja opiskelijalähtöisesti ja ne voivat olla mm. henkilökohtaista tai pienryhmissä tapahtuvaa oppimisen ja opiskelutaitojen ohjausta.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Anne Herrala, anne.herrala(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa

30.7.2029