Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

Hyvinvoiva Amis -verkostohanke

Aikataulu

1.12.2020 – 31.12.2022

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat hankeverkostoon kuuluvien koulutuksen järjestäjien oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeessa syntyy tukimateriaaleja ja työkaluja myös kaikkien muiden koulutuksen järjestäjien hyödynnettäväksi. 

Tavoitteet

Työkykypassi-verkosto, työkalut ja materiaalit: 

Ammattiosaajan työkykypassi on tunnettu työkalu ammatillisen koulutuksen kentällä. Sen työkalut ja materiaalit ovat ajantasaisia, ja niitä kehitetään systemaattisesti. SAKU ry ylläpitää ja kehittää työkykypassia sekä koordinoi valtakunnallista työkykypassiverkostoa, joka kohtaa puolivuosittain. Verkosto on olemassa, jotta se voi auttaa ja tukea työkykypassin käyttäjiä. Verkostossa välitetään tietoa työkykypassista ja sen uudistuksista sekä vaihdetaan kokemuksia, ideoita ja ajatuksia passin käyttöönotosta ja vakiinnuttamisesta työkaluna ja menetelmänä työkyvyn ja hyvinvoinnin osa-alueiden oppimisessa. Verkosto on avoin kaikille ammatillisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjille. 

Tavoite SASKY koulutuskuntayhtymässä:

  1. Uusien käyttöönottojen tuki – orientaatiot ja käyttöönottopajat henkilöstölle
  2. Toiminnan mallintaminen omaan organisaatioon
  3. Työkykypassimentorien valmennus
  4. Kehittämisen tuki

SAKU ry järjestää ohjatun prosessin toiminnan juurruttamisen tueksi, valmennuksen työkykypassimentoreille sekä jatkokoulutusta henkilöstölle. 

SAKU ry on kehittänyt Liikkuva amis -toimintaa jo usean vuoden ajan. Saatujen kokemusten mukaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen opiskelupäiviin koetaan hyvin tarpeelliseksi. Pysyvän tuloksen saavuttamiseksi SAKU ry on kehittänyt työkaluja ja toimintamalleja koulutuksen järjestäjien tueksi: Liikkuva amis -kehittämispolku liikkeen edistämiseksi, toimintasuunnitelma- ja juurrutussuunnitelmatyö sekä malli strategiatyön tueksi. Toimintaa kehitetään oppilaitosten lähtötilanteen mukaan.

Tavoite SASKY koulutuskuntayhtymässä:

  1. Uusien käyttöönottojen tuki – työryhmien laajentaminen
  2. Toiminnan mallintaminen omaan organisaatioon
  3. Kehittämisen tuki

Liikkuva Amis -verkosto, työkalut ja materiaalit: 

Kehitetään Liikkuva amis -toiminnan työkaluja ja materiaaleja ja luodaan hankkeen myötä syntyvien esimerkkien pohjalta selkeitä malleja sille, miten Liikkuva amis -toimintoja voidaan ammatillisessa koulutuksessa toteuttaa. Työkalut: liikkuva-amis verkkosivusto: ideapankki, työkalupakki, kehittämispolku, juurrutussuunnitelma.

SAKU ry koordinoi Liikkuva amis -verkostoa, joka kokoontuu säännöllisesti ja jossa viestitään Liikkuva amis -toiminnasta ja sen kehittymisestä. Verkosto on avoin kaikille ammatillisille oppilaitoksille, jotka työskentelevät Liikkuva amis -toiminnan parissa. Verkosto on olemassa, jotta se voi auttaa ja tukea Liikkuva amis -toiminnassa mukana olevaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Verkostossa välitetään tietoa Liikkuva amis -toiminnan uudistuksista sekä vaihdetaan kokemuksia, ideoita ja ajatuksia fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä oppilaitoksissa. 

Työkykypassin ja liikkuva amis -toiminnan levittäminen: 

Työkykypassista ja liikkuva amis -toiminnasta tiedotetaan valtakunnallisesti kaikille ammatillisille oppilaitoksille. 

Toiminta

1. Valtakunnallisen verkoston, työkalujen ja materiaalien kehittäminen ja ylläpito 

2. Käyttöönoton tuki

3. Valtakunnallinen levittäminen

Liikkuva amis -toiminnan käyttöönotto, laajentaminen ja juurruttaminen 

1. Käyttöönoton tuki

2. Valtakunnallisen verkoston, työkalujen ja materiaalien kehittäminen ja ylläpito 

Päätoteuttaja

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry 

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Riina Sunila, riina.sunila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, valtion avustus (OPH)

Voimassa 30.6.2028 saakka