EP-liiton ja seutukaupunkien logot.

Ketterää osaamista

Aikataulu

1.1.2022 – 30.9.2023

Hankkeen kuvaus

Ketterää osaamista -hankkeella vastataan seutukaupunkien osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin. Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä edistetään mahdollisuuksia suorittaa sekä toisen asteen koulutusta että korkeakoulutusta seutukaupungeista käsin. Selvitetään toimintamallia yritysten henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimiseksi. Yritysten henkilöstön osaamista vahvistetaan ketterillä ja joustavilla toimenpiteillä ja koulutuspoluilla.

Tavoitteet

 • Luodaan alueelliset rakenteet toimijoiden välille, jotta yritysten osaajatarpeisiin voidaan vastata ketterästi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. (Monikampus Finland)
 • Etsitään ja testataan yritysten osaamistarpeiden keräämiseen paikallinen toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita.
 • Toteutetaan ketteriä koulutuspilotteja ja osaajapolkuja yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja yritysten kanssa vastaamaan tunnistettuihin osaajatarpeisiin.

Toimenpiteet

 • Jatketaan uusien/olemassa olevien verkostojen ja työryhmien työtä, suuntana alueellinen yhteistyömalli (Monikampus Finland).
 • Laajennetaan yritys-, oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyötä toteuttamalla koulutusta ja väyläopintoja yli maakuntarajojen.
 • Korkeakouluyhteistyössä parannetaan opiskelijoiden ja yritysten kohtauttamista opinnäytetyöpaikkojen löytämiseksi.
 • Kehitetään ja lanseerataan uraohjauspalveluiden pilotti huomioiden paikalliset toimijat ja työvoimapula.
 • Selvitetään olemassa olevia ratkaisuja, joilla kerätään tietoa yrityksistä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.
 • Kehitetään alueellisia moniosaajapolkuja ja koulutuspilotteja pohjautuen alueen ajankohtaisiin tarpeisiin.
 • Tiedotetaan uusista koulutuksista ja kerrotaan osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista yhteistyökumppaneille ja yrityksille.

Tavoiteltavat tulokset

 • Luodaan paikalliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiva Monikampus -toimintamalli, jolla vastataan yritysten osaajatarpeisiin sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.
 • Otetaan käyttöön toimivammat tavat yritysten osaajatarpeiden tunnistamiseen ja tietojen keräämiseen.
 • Ammatillisen koulutuksen tarjontaa pystytään mukauttamaan vastaamaan yritysten osaavan työvoiman tarpeita.

Päätoteuttaja

Brahe koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

 • Iisalmen kaupunki
 • Keuruun kaupunki
 • Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö, Naturpolis
 • Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntyhtymä, Sataedu

Verkostokumppanit

 • Kalajoen kaupunki
 • Kurikan kaupunki
 • Someron kaupunki
 • Lieksan kaupunki
 • Ylivieskan kaupunki

Lisätietoja

Aino-Riitta Joutsen

aino-riitta.joutsen(at)sasky.fi

Rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan Liitto, SeutuAKKE-rahoitus

Voimassa 30.6.2029 saakka