Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

Aikataulu

1.8.2020 – 31.12.2022

Hankkeen kuvaus

OPH:n rahoittamassa Kotikansainvälisyyttä ja naapurikulttuuria -hankkeessa on kehitetty yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyystoimintaa, sekä tehty yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa toimivien käytäntöjen kehittämiseksi. Hankkeessa on muun muassa luotu YLSIn kv-tiimi (ja sille työskentelytila sekä materiaalipankki Teamsiin) yhteistyön selkeyttämiseksi ja yhteisten käytäntöjen helpottamiseksi, pidetty kv-päivät Ikaalisten ja Ruoveden lukioilla keväällä -22 sekä kehitetty YLSIn opiskelijoiden yksilövaihtoja varten toimintamalli ja Moodle-kurssi. Yksilövaihdot ovatkin käynnistymässä peräti 11 lähtevän opiskelijan voimin!

Merkittävä hankkeen tulos on myös lukioidemme yhtenäisen kv-opintopolun luominen, ”Lukiolaisen kansainvälisyyspolku Saskyssa”. Saskyn lukioissa on mahdollista suorittaa peräti 14 opintopisteen edestä kansainvälisyysopintoja, joihin kuuluu kv-tutortoiminta, digiyhteistyö, koulukohtainen opintomatka, ryhmävaihdot, yksilövaihdot sekä green travel eli matkustaminen ympäristöystävällisesti. Mahdollisuus näin laajoihin kansainvälisyysopintoihin on valtakunnallisestikin merkittävä asia, ja tärkeä vetovoimatekijä lukioillemme.

Hankkeessa on myös kehitetty kv-tutortoimintaa YLSIn ja AMKOn yhteistyönä. Toimintamallia haettiin jo kevään 2022 aikana, jolloin ryhmäytettiin ja koulutettiin IDEA-kampuksen yhteisiä kv-tutoropiskelijoita. Syksyllä 2022 suunniteltiin YLSIlle ja AMKOlle yhteinen kv-tutortoiminnan kurssi Moodleen. Kurssia on pilotoitu Ruovedellä vuoden vaihteessa hyvin tuloksin.

Yhteistyö kv-asioissa sekä lukioiden kesken että YLSIn ja AMKOn kv-toimijoiden välillä on lisääntynyt hankkeen vaikutuksesta. Tätä hyvää kehitystä on tarpeellista jatkaa myös hankkeen jälkeen, toimivia käytänteitä jakaen ja toinen toisiltamme oppien.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi ja
Anne Herrala, anne.herrala(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 31.7.2028