Siirry sisältöön

Kouluturvaa 3D:stä

Toteutusaika

1.8.2014 – 31.12.2015

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän (nyk. SASKY koulutuskuntayhtymä) opetus- ja tukihenkilöstö, ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä hankeverkoston yritykset ja yhteistyökumppanit.

Tavoitteet

Kouluturvaa 3D:stä -hankkeessa mallinnetaan Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön uusi koulurakennus Blender-mallinnusohjelmalla. Lopputuotos viedään 3D-internetissä toimivaan avoimeen oppimisympäristöön, jossa voidaan simuloida erilaisia kouluturvallisuuteen liittyviä tilanteita. Hankkeessa tehtävä työ sisältyy datanomien projektiopintoihin- ja artesaani-opiskelijoiden opetukseen ja se tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

Hankkeen yhteistyöverkoston muodostavat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osao), joka toimii verkoston koordinaattorina, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO), Ammattiopisto Luovi ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Yhteistyökumppanina toimivat Osa Oppi II –hanke (Oamk), Evocons Oy ja Finpeda.

Oulun seudun ammattiopistolla on ollut tarve kehittää vuonna 2013 valmistuneesta koulurakennuksesta digitaalinen 3D-ympäristö, jossa voidaan harjoitella mm. erilaisia pelastautumisharjoituksia. Mukana kehittämistyössä on Osao :n Kaukovainion liiketalouden yksikkö, joka kouluttajaa datanomeja pelialalle ohjelmistotuotannon koulutusohjelmassa. Datanomiopiskelijat tekevät projektiopintoinaan 3D-koulun 3D-internetiin (Meshmoon) ja ohjelmoivat ympäristöön erilaisia elementtejä. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen graafisen alan opiskelijat ovat mukana hankkeessa mm. mallintamassa koulurakennuksen sisätiloihin tulevia elementtejä.

Huittisten yrittäjä- ja ammattiopiston sekä Ammattiopisto Luovin datanomi-opiskelijoiden tehtävänä on tehdä ympäristön testausta. Luovin opiskelijat tuovat hankkeeseen myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmaa.

Jyväskylän ammattiopisto on mukana hankkeen ohjausryhmässä sekä mentoroimassa hanketta. Hanke tekee lisäksi yhteistyötä Oulun seudun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja erityisesti Ope.fi III –tason Some -kehittäjäkoulutuksen kautta

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Oulussa kehitettyyn 3D-internetiin mallinnettu Haukiputaan yksikön koulurakennus, joka on kaikille avoin, moniammatillinen oppimisympäristö. Mallinnukseen ja ohjelmointiin liittyy turvallisuusteema, mutta koulua voi käyttää myös muuhun opetuskäyttöön. Oulun seudun ammattiopiston datanomiopiskelijoille sekä kumppanioppilaitosten opiskelijoille hanke mahdollistaa uudenlaisen oppimisympäristön, jossa tehdään projektiyhteistyötä Oulun alueen yritysten kanssa. Hankkeessa tehtävät simulaatiot antavat mahdollisuuden uusien oppimisratkaisujen mallintamiseen.

Hankekumppanit voivat myös hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen ympäristöä ja jatkossa tehdä vastaavanlaisia avoimia 3D-oppimisympäristöjä.

Yhteyshenkilö

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka