Siirry sisältöön

Laadulla tulosta 2

Toteutusaika

21.11.2014 – 31.12.2015

Kohderyhmä

Verkostossa mukana olevien koulutuksen järjestäjien johto ja henkilöstö.

Tavoitteet

Laadulla tulosta 2 -hanke on seitsemän koulutuksen järjestäjän yhteinen ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanoa tukeva kehittämishanke. Verkostossa toimijat ovat:

Hankkeessa jatketaan laatustrategian toimeenpanon tuella vuosina 2013 ja 2014 toimineiden hankkeiden käynnistämää verkostoyhteistyötä. Yhteistyöhön sisältyy verkostotapaamisia, työpajoja ja vertaisoppimista. Yhteistyön perusajatuksena on se, että verkoston jäsenet jakavat hyviä käytäntöjään avoimesti toisille.

Hankkeen aikana kehitetään koulutuksen järjestäjien henkilöstön yleistä laadunhallinnan osaamista ja kehitetään toimintajärjestelmiä. Tavoitteena on myös opiskelijoiden ja sidosryhmien ottaminen mukaan laatutyöhön. Lisäksi tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien johtamisjärjestelmiä, toiminnan ohjausta tai yleisesti toimintaa laadunhallinnan näkökulmasta ja näin tehostaa tuloksellista toimintaa.

Verkostossa tuetaan ammatillisen koulutuksen itsearviointiin valmistautumista, joka toteutetaan vuoden 2015 alussa.

Tavoiteltavat tulokset

Verkoston jäsenet ovat ottaneet käyttöön hyviä toimintatapoja tai tehneet suunnitelman opiskelijoiden aktivoimiseksi ja ottamiseksi mukaan laadunhallintaan. Johtamisessa käytetään ennakointiin ja laadunhallintaan liittyviä laatutyökaluja, kuten ennakoinnin prosessikuvaukset, johdonkatselmukset, tuloskortti ja vuosikello. Henkilöstöllä on valmius tehdä toiminnan itsearviointi. Käytössä on palautteet arvioinnin toteutuksesta.

Yhteyshenkilö

Ritva Lahtinen, ritva.lahtinen(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka