Siirry sisältöön

Laadulla tulosta 3

Toteutusaika

3.12.2015 – 31.12.2016

Kohderyhmä

Verkostossa mukana olevien koulutuksen järjestäjien johto ja henkilöstö.

Tavoitteet

Laadulla tulosta 3 -hanke on viiden koulutuksen järjestäjän yhteinen ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanoa tukeva kehittämishanke. Verkostossa toimijat ovat:

Hankkeessa jatketaan laatustrategian toimeenpanon tuella vuosina 2013 – 2015 toimineiden hankkeiden käynnistämää verkostoyhteistyötä. Yhteistyöhön sisältyy verkostotapaamisia, työpajoja ja vertaisoppimista. Yhteistyön perusajatuksena on se, että verkoston jäsenet jakavat hyviä käytäntöjään avoimesti toisille.

Hankkeen tavoitteena on aiemmin kuvatun ennakointiprosessin käyttöönotto ja soveltaminen sekä laadunhallinnan tuloksena syntyvän palautetiedon käyttö ennakoinnissa. Tavoitteena on käyttää syntynyttä tietoa koulutuksen suuntaamisessa verkostotoimijoiden toiminta-alueella. Osaamisen johtamiseen kehitetään malleja ja sitä ohjataan ennakoivan tiedon perusteella.

Lisäksi tavoitellaan opiskelija- ja työelämäpalautteen tehokkaampaa käyttöä toiminnan parantamisessa sekä asiakkaiden ja sidosryhmien sitouttamista laadunhallintatyöhön. Hankkeen aikana pyritään löytämään yhteisiä keinoja toiminnan ja tulosten parantamiseen, kuten verkoston tuloskorttien osittainen yhtenäistäminen, tuloksien vertailu ja tuloksiin johtaneiden syy-seuraussuhteiden yhteinen analysointi.

Yhteyshenkilö

Ritva Lahtinen, ritva.lahtinen(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2022 saakka