Siirry sisältöön

OOODi – opiskelijat, ohjaajat ja opettajat digitutoreina yhdessä!

Aikataulu

1.1.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

OOODi- opiskelijat, ohjaajat ja opettajat digitutoreina yhdessä! -hankkeen tavoitteena on tunnistaa opiskelijan olemassa olevaa ja tulevaisuuden työelämätaitoihin liittyvää digiosaamista, sekä kehittää ja vahvistaa samalla opiskelijoiden, opettajien ja työelämän digitaitoja. Tavoitteena on kartoittaa alueellisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen digiosaamisen tarvetta ja ohjauksen nykytilannetta oppilaitoksessa. Kartoituksien perusteella kohennetaan opiskelijoiden ja opettajien digi- ja ohjausosaamista luomalla työpaikan ”digituen” ja ohjauksen yhteisiä opintokokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalalla.

Toiminta

Kokeillaan eri digivälineitä, virtuaaliohjausta ja chat-palvelua opintojen hakeutumisvaiheessa, opintojen aikana, työssäoppimisessa, oppisopimuksessa ja tutkinnon suorituksessa. Otetaan digivälineiden ja menetelmien käyttöä osaksi työpaikkaohjaajakoulutusta.

Käytetään olemassa olevia palveluita ja välineitä hyödyksi ohjauksen kehittämistyössä. Järjestetään ohjauksen tutoroinnin ja mentoroinnin tukipalveluita koulutuskuntayhtymässä hankkeen puitteissa, niin että hyödyn saa sekä oppilaitoksen opettajat, opiskelijat ja työpaikat. Osallistetaan opiskelijat mukaan parhaiden soveltuvien menetelmien löytämiseen sekä tilannekohtaisten ohjauksen prosessien kehittämiseen.

Tulokset

Sosiaali- ja terveysalan opettajien osaaminen kasvaa ajatellen työpaikoilla vaadittavaa ajankohtaista alan osaamista ja digitalisaatioon liittyviä tarpeita. Alan työpaikat pystyvät digitutor-opiskelijoiden tuoman osaamisen avulla kehittämään toimintaansa ja työtapojansa. Alan opiskelijat saavat alaan liittyvää ajankohtaista digiosaamisen tietoutta ja pystyvät paremmin toimimaan tavoitteellisemmin sekä ovat motivoituneempia oppimiseen työpaikalla opintojensa aikana.

Tulevaisuutta ja reformin lähtökohtia ajatellen tuetaan opiskelijan oppimiseen ja digitalisaatioon liittyviä taitoja. Luodaan lisää yhteyksiä työelämään ja tuetaan työvaltaisia ja yksilöllisiä oppimispolkuja digivälineiden, menetelmien ja ohjauksen avulla.

Päätoteuttaja

Gradia (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä)

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Marjo Lehtonen, marjo.lehtonen(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 31.12.2025 saakka