Siirry sisältöön

Oppia ikä kaikki

Toteutusaika

1.8.2011 – 31.12.2015

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu kaikille opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Erityisinä kohderyhminä ovat tuntiopettajat ja 55+ opettajat sekä opetus- tai opetuksen tukitehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka eivät ole päässeet tai voineet osallistua täydennyskoulutukseen lainkaan viime vuosina.

Tavoitteet

Aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista.

Teemat

Vuoden 2011 – 2012 hankkeen kehitettäviä teemoja olivat: osaamisen johtaminen, TVT, työssä oppimisen kehittäminen sekä työhyvinvointi. Teemoja työstetään hankeorganisaatioista koostuvien asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2012 – 2013 keskityttiin muutos teemaan ja kehitettäviä teemoja olivat laadunhallinta muutoksessa, työyhteisöjen kehittäminen muutoksessa sekä opetusmenetelmät muutoksessa.

Oppia ikä kaikki -verkosto

Ammattiopistot:

Kunnat:

Lukiot:

Lisäksi mukana on Tampereen aikuiskoulutussäätiö. Hanketta hallinnoi Sasky.

Rahoittaja

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto/Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Voimassa 31.12.2021 saakka