Siirry sisältöön

Parasta 360 – tavoitteellisesti kohti ammattiosaamista

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Toteutusaika

1.1.2016 – 31.12.2017

Kohderyhmä

Verkostossa mukana olevien oppilaitoksien opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Tavoitteet

Yhteishanke on neljän eri koulutuksen järjestäjän yhteinen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen digitaalisilla ratkaisuilla kohdennettu kehittämishanke. Yhteistyökumppaneina ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä (OMNIA), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän aikuisopisto.

Tavoitteena yhteishankkeessa on kehittää valituille pilotointialoille visuaalisia 360-virtuaalisia oppimisympäristöjä, jossa on kuvattuna alojen työympäristöjä. Ympäristöihin toteutetaan hankkeen aikana alan työelämäosaamista kehittävää digitaalista monimediaista materiaalia sekä työskentelyohjeita, koneiden ja laitteiden käyttöönotto- ja työturvallisuusohjeita. Digitaaliset aineistot/materiaalit tuotetaan opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien yhteistyössä osana opiskelijoiden osaamisperusteista oppimisprosessia.

Tavoiteltavat tulokset

Tuloksena syntyy 1-2 opetuksen 360-virtuaaliympäristöä (Sasky, OMNIA), joita voidaan käyttää työvaltaisilla aloilla oppimisympäristönä, alan esittelyyn ja työskentelyohjeisiin tutustumiseen.

Opettajat saavat uusia pedagogisen ohjauksen ja monimediaisen materiaalin luomisen taitoja, jotka tukevat työprosessien ammattitaitovaatimuksien mukaista oppimista. Alojen opiskelijoille mobiililaitteiden käytöstä ja dokumentoinnista tulee luonteva osa oppimista.  Tilojen ja työssäoppimispaikkojen esittelyt sekä 360-virtuaaliset oppimisympäristöt jaetaan soveltuvin osin avoimissa ympäristöissä ja oppimisympäristöt ovat yhteistyökumppaneiden käytössä. Opiskelijoiden kuvaamia työssäoppimispaikkoja ja työprosesseja käytetään hankkeen oppilaitoksissa työpaikkaan tutustumisessa, esittelyssä sekä osana oppimisprosessia.

Yhteyshenkilö

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionavustus

Voimassaolo 31.12.2023 saakka