Petäjä-opiston laatu- ja kehittämishanke

Toteutusaika

2014 – 2015

Kohderyhmä

Petäjä-opiston henkilöstö

Tavoitteet

1. Petäjä -opiston laatujärjestelmän kehittäminen

  • Petäjä-opiston laatujärjestelmän päivittäminen vastaamaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia.
  • Henkilöstön kouluttaminen Sastamalan koulutuskuntayhtymän toimintakulttuuriin (fuusio).

2. Kestävä kehitys ja opetuksen pedagoginen kehittäminen

  • Opiston kestävän kehityksen kehittämisohjelman tekeminen ja kestävän kehityksen toimintakulttuuriin jalkauttaminen koko organisaatioon.
  • Kehityskeskustelujen laajentaminen koskemaan päätoimisen henkilöstön lisäksi tuntiopettajia tavoitteena opiston opetuksen pedagoginen kehittäminen.

Yhteyshenkilö

Jyrki Käppi, jyrki.kappi(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa vuoteen 2012 saakka